chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bemiddeling bij geschillen als alternatief voor de rechtbank

  Hebt u een conflict met uw partner, uw buur, uw huisbaas of een andere persoon?

  U hoeft niet meteen een gerechtelijke procedure op te starten. U kunt verschillende stappen nemen om een klassieke juridische procedure te vermijden.

  1. Probeer eerst de zaak uit te praten om zo een oplossing te vinden waarover beide partijen het eens zijn. U kunt eventueel een derde persoon inschakelen, een gemeenschappelijke vriend of een vertrouwenspersoon.
  2. Biedt dit alles geen oplossing, stuur dan een aangetekende brief naar de tegenpartij en leg uit wat u wilt verkrijgen.
  3. Als de tegenpartij niet binnen redelijke termijn op uw eisen ingaat, en u wilt juridische procedures vermijden, dan kunt u een bemiddelaar inschakelen om een conflict of geschil buiten de rechtbank op te lossen.

  Bemiddeling

  De bemiddeling is een onderhandeling waarbij de betrokken partijen samen een oplossing zoeken waar ze zich beiden goed bij voelen. Het is een snelle en eenvoudige procedure, die veel goedkoper is dan een rechtszaak.

  U kunt in bijna alle gevallen een beroep doen op bemiddeling:

  • geschillen die gemakkelijk onderling kunnen worden opgelost door wederzijdse toegevingen, zoals:
   • burenruzies
   • conflicten tussen huurders en verhuurders
   • schadevergoedingen
  • geschillen over het personenrecht, zoals:
   • alimentatiegeld
   • hoederecht over de kinderen
   • ouderlijke bevoegdheid bij scheiding
  • geschillen over het wettelijk of feitelijk samenwonen
  • echtscheiding

  Bemiddeling is niet gratis, maar het is wel een stuk goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Een professionele bemiddelaar zal een vergoeding vragen voor de geleverde bemiddelingsdiensten en zijn kosten factureren.

  Als u een verzekering voor rechtsbijstand hebt, kan bemiddelingen daarin opgenomen zijn. Raadpleeg hierover uw verzekeraar.

  Op de website van de FOD Justitie kunt u een bemiddelaar in uw buurt vinden.

  Juridische stappen

  Lukt het u of de bemiddelaar niet het conflict niet zelf oplossen? Dan kunt u naar de bevoegde rechtbank stappen (vredegerecht, rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van koophandel of arbeidsrechtbank). Op juridat.be vindt u de rechtbanken bevoegd voor uw regio.

  Voordat u een klassieke procedure begint, kunt u kosteloos een beroep doen op een rechtbank om tot een minnelijke schikking of verzoening te komen. Met een verzoening kunt u een lange procedure vermijden.

  Belangrijk is dat een verzoening tussen de betrokken partijen moet gebeuren. De rechter kan de besprekingen leiden en de partijen pogen te verzoenen, maar hij kan geen oplossing afdwingen.

  Als er toch geen verzoening mogelijk is, kunt u een klassieke procedure opstarten bij de bevoegde rechtbank.

  Contact

  Federale Overheidsdienst Justitie

  Adres
  Waterloolaan 115
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 542 65 11
  E-mail
  Website

  Federale Bemiddelingscommissie

  Adres
  WTC III
  Simon Bolivarlaan 30
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 552 24 00
  Fax
  02 552 24 10
  E-mail
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 17:00