Gelijke kansen in Vlaanderen

Het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen richt zich op het bestrijden van ongelijke kansen die veroorzaakt worden door:

  • gender
  • seksuele identiteit
  • en een gebrek aan fysieke toegankelijkheid.

De Vlaamse Overheid is uiteraard ook bekommerd om andere kansengroepen. Zo voert ze ook een inburgeringsbeleid, een jongerenbeleid, een seniorenbeleid, … binnen de bevoegdheden van de Vlaamse regering. Er is ook een intern gelijkekansen- en diversiteitsbeleid binnen de Vlaamse overheid, met betrekking tot personeel en aanwervingen.

Het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen wordt voorbereid, gecoördineerd en geëvalueerd door de Cel Gelijke Kansen. Op de website gelijkekansen.vlaanderen.be vindt u alle nuttige informatie over wat deze cel allemaal kan doen voor verschillende specifieke doelgroepen.

Ook op federaal niveau is er een gelijkekansenbeleid. Zaken als adoptierecht of naamgeving vallen onder de federale bevoegdheden. Vlaamse ministers kunnen enkel aandringen op goede beleidsinitiatieven voor die bevoegdheden, maar hebben geen beslissingsrecht.

Contact

Gelijke Kansen

Adres
Agentschap Binnenlands Bestuur
Gelijke Kansen
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 58 46
Fax
02 553 51 38
E-mail
Website

Toegankelijk Vlaanderen

Adres
Toegankelijk Vlaanderen
Belgiëplein 1
3510 Hasselt
België
Telefoon
011 26 50 30
Fax
011 87 41 39
E-mail
Website