Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Uitstrijkjes zijn een belangrijk middel in de strijd tegen baarmoederhalskanker. Elke 3 jaar krijgen alle vrouwen in Vlaanderen van 25 tot en met 64 jaar daarom een uitnodiging in de bus om langs te gaan bij hun huisarts of gynaecoloog voor een uitstrijkje. Dit uitstrijkje wordt dan in een laboratorium onderzocht om te kijken of het afwijkende cellen bevat.

Voorwaarden

Het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker is bestemd voor vrouwen van 25 tot en met 64 jaar.

Procedure

U krijgt een uitnodiging om deel te nemen aan het Bevolkingsonderzoek als u de laatste 4 jaar geen uitstrijkje gekregen hebt.

Om deel te nemen maakt u een afspraak met uw huisarts of gynaecoloog.

Bedrag

Het onderzoek van het uitstrijkje is meestal gratis. U betaalt enkel de consultatie bij de huisarts of gynaecoloog.

Wetgeving

Het Vlaams beleid inzake bevolkingsonderzoek is bepaald in artikel 31 van het decreet van 21 november 2003 betreffende preventieve gezondheidszorg (B.S. 3 februari 2004), en nader omschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie (B.S. 19 februari 2009).

Publicaties

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker geeft vrouwen van 25 tot en met 64 jaar de kans om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. De folder bevat informatie over dit gratis onderzoek naar baarmoederhalskanker. Voor meer informatie kun je terecht bij je huisarts of gynaecoloog, op www.bevolkingsonderzoek.be of op het gratis nummer 0800 60 160.

Contact

Afdeling Preventie