Uw rechten als patiënt

Als patiënt hebt u heel wat rechten. En patiënt bent u vaker dan u denkt. Uw rechten gelden immers niet alleen ten aanzien van een arts. Ze zijn ook van toepassing in de relatie met de tandarts, apotheker, vroedvrouw, kinesitherapeut, verpleger of verpleegster, ...

Uw rechten

  • Als patiënt hebt u recht op alle informatie over uw gezondheidstoestand, de mogelijke behandelingen, risico's, kostprijs, ...
  • U moet ook uitdrukkelijk uw toestemming kunnen verlenen voor een onderzoek of behandeling en u mag deze ook weigeren.
  • U hebt recht op bescherming van uw privéleven en mag daarom weten wat er in uw medisch dossier staat en wie dit kan inkijken. 

Bij het Vlaams Patiëntenplatform kan men terecht voor algemene vragen over patiëntenrechten.

Klacht

De ombudsdiensten moeten alles in het werk stellen om de vragen en klachten van patiënten zo goed mogelijk op te lossen. U behoudt natuurlijk ook het recht om onmiddellijk klacht in te dienen bij het gerecht. Door gebruik te maken van een ombudsdienst vermijdt u echter een moeilijk, lang en duur proces.

Medische fout of ongeval

Bent u of een van uw naasten het slachtoffer van een medische fout of een medisch ongeval? In beide gevallen kunt u terecht bij het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO).

Het Fonds onderzoekt of de zorgverlener schuld heeft aan de medische fout. Als na onderzoek blijkt dat de zorgverlener aansprakelijk is, dan zal het Fonds met diens verzekeraar bemiddelen. Als de zorgverlener niet aansprakelijk is, dan springt het fonds bij als aan een van de onderstaande voorwaarden voldaan is.

  • Het slachtoffer is voor 25% of meer blijvend invalide.
  • Het slachtoffer is gedurende 6 opeenvolgende maanden of gedurende 6 niet opeenvolgende maanden gespreid over een periode van 12 maanden arbeidsongeschikt.
  • De levensomstandigheden van het slachtoffer zijn bijzonder zwaar verstoord.
  • Het slachtoffer is overleden.

Alleen voor schadegevallen na 2 april 2010 opent het fonds een dossier. Voor alle medische fouten vóór die datum kunt u naar het gerecht stappen.

U kunt natuurlijk in alle gevallen naar het gerecht stappen of proberen een minnelijke schikking te verkrijgen. Hebt u vragen hierover, neem dan contact op met uw ziekenfonds.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Contact

Federale Ombudsdienst Rechten van de patiënt

Adres
Federale Ombudsdienst Rechten van de patiënt
Eurostation II
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Sint-Gillis
België
Telefoon
02 524 85 20
E-mail
Website

Fonds voor de Medische Ongevallen

Adres
Fonds voor de Medische Ongevallen
Tervurenlaan 211
1150 Sint-Pieters-Woluwe
België
Telefoon
02 790 10 90
E-mail
Website
Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 17:00

Vlaams Patiëntenplatform vzw

Adres
Vlaams Patiëntenplatform vzw
Groenveldstraat 15
3001 Heverlee
België
Telefoon
016 23 05 26
Fax
016 23 24 46
E-mail
Website