chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Uw rechten als patiënt

  Als patiënt hebt u heel wat rechten. En patiënt bent u vaker dan u denkt. Uw rechten gelden immers niet alleen ten aanzien van een arts. Ze zijn ook van toepassing in de relatie met de tandarts, apotheker, vroedvrouw, kinesitherapeut, verpleger of verpleegster, ...

  Uw rechten

  • Als patiënt hebt u recht op alle informatie over uw gezondheidstoestand, de mogelijke behandelingen, risico's, kostprijs, ...
  • U moet ook uitdrukkelijk uw toestemming kunnen verlenen voor een onderzoek of behandeling en u mag deze ook weigeren.
  • U hebt recht op bescherming van uw privéleven en mag daarom weten wat er in uw medisch dossier staat en wie dit kan inkijken. 

  Bij het Vlaams Patiëntenplatform kan men terecht voor algemene vragen over patiëntenrechten.

  Klacht

  De ombudsdiensten moeten alles in het werk stellen om de vragen en klachten van patiënten zo goed mogelijk op te lossen. U behoudt natuurlijk ook het recht om onmiddellijk klacht in te dienen bij het gerecht. Door gebruik te maken van een ombudsdienst vermijdt u echter een moeilijk, lang en duur proces.

  Medische fout of ongeval

  Bent u of een van uw naasten het slachtoffer van een medische fout of een medisch ongeval? In beide gevallen kunt u terecht bij het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO).

  Het Fonds onderzoekt of de zorgverlener schuld heeft aan de medische fout. Als na onderzoek blijkt dat de zorgverlener aansprakelijk is, dan zal het Fonds met diens verzekeraar bemiddelen. Als de zorgverlener niet aansprakelijk is, dan springt het fonds bij als aan een van de onderstaande voorwaarden voldaan is.

  • Het slachtoffer is voor 25% of meer blijvend invalide.
  • Het slachtoffer is gedurende 6 opeenvolgende maanden of gedurende 6 niet opeenvolgende maanden gespreid over een periode van 12 maanden arbeidsongeschikt.
  • De levensomstandigheden van het slachtoffer zijn bijzonder zwaar verstoord.
  • Het slachtoffer is overleden.

  Alleen voor schadegevallen na 2 april 2010 opent het fonds een dossier. Voor alle medische fouten vóór die datum kunt u naar het gerecht stappen.

  U kunt natuurlijk in alle gevallen naar het gerecht stappen of proberen een minnelijke schikking te verkrijgen. Hebt u vragen hierover, neem dan contact op met uw ziekenfonds.

  Veelgestelde vragen

  Contact

  Federale Ombudsdienst Rechten van de patiënt

  RIZIV - Fonds voor de Medische Ongevallen

  Adres
  Tervurenlaan 211
  1150 Brussel
  België
  Telefoon
  02 790 10 90
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 17:00

  Vlaams Patiëntenplatform vzw

  Adres
  Groenveldstraat 15
  3001 Heverlee
  België
  Telefoon
  016 23 05 26
  Fax
  016 23 24 46
  E-mail
  Website