Vlaamse Sociale Bescherming

Vlaamse Sociale Bescherming

Vlaanderen timmert aan een eigen laag bovenop de federale sociale zekerheid voor wie langdurig zorg en ondersteuning nodig heeft.

In een eerste fase bestaat de Vlaamse Sociale Bescherming uit drie tegemoetkomingen: de bestaande vergoeding Vlaamse zorgverzekering, een nieuw basisondersteuningsbudget voor mensen met een handicap en een inkomensgerelateerde tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Elke volwassen Vlaming draagt solidair bij aan de betaalbaarheid van het systeem met een jaarlijkse betaling van 50 of 25 euro. Daarmee is iedereen sociaal verzekerd in Vlaanderen. De komende jaren zal die Vlaamse sociale bescherming verder uitgebreid worden met andere onderdelen om ervoor te zorgen dat elke Vlaming toegang heeft tot betaalbare kwalitatieve zorg.

Aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse Sociale Bescherming is een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar. Uitzonderingen zijn mogelijk waardoor u vrijgesteld kunt worden van aansluiting. Wie in Brussel woont, kan vrijwillig aansluiten.

Zorgbudget Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse Sociale Bescherming biedt zwaar zorgbehoevenden een zorgbudget (vroeger ook tegemoetkoming of tenlasteneming zorgverzekering genoemd) voor de kosten voor niet-medische zorg. 

Het basisondersteuningsbudget (BOB) voor personen met een handicap

Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse tegemoetkoming voor mensen met een handicap. Het gaat om een maandelijks bedrag van 300 euro dat wordt uitbetaald door uw zorgkas.

Het bedrag is vrij te besteden en combineerbaar met bepaalde andere hulpmiddelen van het VAPH, zoals de tussenkomst voor de aanschaf van hulpmiddelen en de rechtstreeks toegankelijke hulp. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp hebt u geen erkenning of toelating van het VAPH nodig, maar kunt u rechtstreeks bij de voorziening terecht. 

De zorgkas contacteert u als u in aanmerking komt voor een basisondersteuningsbudget. U hoeft zelf geen aanvraag te doen of contact op te nemen.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw handicap uw zelfredzaamheid beperkt.

Bekijk het filmpje over de Vlaamse sociale bescherming

Ook interessant

Contact

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Adres
Agentschap Zorg en Gezondheid
Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 553 46 90
Fax
02 553 07 25
E-mail
Website
Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 16:30

Administratieve geldboetes Vlaamse Sociale Bescherming:
02 553 46 54
of boetezorgverzekering@zorg-en-gezondheid.be

Vrijstellingen Vlaamse Sociale Bescherming:
02 553 46 60
of europazorgverzekering@zorg-en-gezondheid.be

Basisondersteuningsbudget personen met een handicap:
02 553 46 54
of vlaamsesocialebescherming@zorg-en-gezondheid.be 

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden):
02 553 46 54
of vsb.zorgbudgetouderen@zorg-en-gezondheid.be