chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wanneer word ik als zorgbehoevend beschouwd voor de Vlaamse Sociale Bescherming?

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen residentiële zorg enerzijds en mantel- en thuiszorg anderzijds.

  Residentiële zorg

  Wie in Vlaanderen in een door de Vlaamse gemeenschap erkend rusthuis, rust of verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis verblijft, wordt als zorgbehoevend beschouwd.

  Sinds 9 november 2007 komen alle Brusselse rusthuizen, rust of verzorgingstehuizen of psychiatrische verzorgingstehuizen in aanmerking en dus niet alleen diegene die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap.

  U vindt een lijst van erkende rusthuizen terug op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming.

  De zorgbehoevendheid kunt u bewijzen aan de hand van een verblijfsattest. Dat attest kunt u verkrijgen bij de instelling waar u verblijft.  

  Mantel- en thuiszorg

  Wie nog thuis woont of bij familie verblijft, wordt als zorgbehoevend beschouwd onder de volgende voorwaarden:

  • de persoon is nauwelijks of niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen
  • die verminderde of onbestaande zelfredzaamheid is langdurig

  U moet dit bewijzen aan de hand van een attest dat u kunt aanvragen bij uw mutualiteit of bij de FOD Sociale Zekerheid. Indien u niet over een dergelijk attest beschikt dan moet u een beroep doen op een gemachtigd indicatiesteller.

  Let op: personen die verblijven in professionele thuiszorgvoorzieningen: diensten voor gezinszorg, serviceflats, dagverzorgingscentra, revalidatiecentra, centra voor kortverblijf, moeten een aanvraag voor mantel- en thuiszorg indienen.

  Contact

  Directie-generaal Personen met een Handicap

  Adres
  Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 bus 150
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  0800 987 99
  Website
  Contactpagina
  http://handicap.belgium.be/nl/contact/contactformulier.htm
  Openingsuren
  • ma - vr08:30 - 12:00