chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Het basisondersteuningsbudget (BOB) voor personen met een handicap

  Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse tegemoetkoming voor mensen met een handicap. Het gaat om een maandelijks bedrag van 300 euro dat uitbetaald wordt door de zorgkas waarbij u aangesloten bent.

  Het basisondersteuningsbudget is de eerste trap van persoonsvolgende financiering waarmee mensen met een handicap zelf hun leven en zorg kunnen organiseren. Is dit onvoldoende, dan kan bij het VAPH een persoonsvolgend budget aangevraagd worden. Dat is de tweede trap van persoonsvolgende financiering.

  Voor minderjarigen is er nog geen tweede trap van persoonsvolgende financiering. Dit wordt voorbereid. In tussentijd, als het BOB onvoldoende is, kunt u jeugdhulp van het VAPH aanvragen via de intersectorale toegangspoort (ITP).

  Voorwaarden

  Toelatingsvoorwaarden

  Verschillende doelgroepen zullen op vooraf bepaalde momenten kunnen instappen in het systeem, tot 2018 gaat het om beperkte groepen die worden toegelaten tot het BOB.

  Bestedingsvoorwaarden

  Het BOB is vrij besteedbaar. Er moeten geen bewijzen en bonnetjes ingediend worden.

  Het BOB kan dienen om bv. dienstencheques te kopen voor een poetshulp, of een vriend te vergoeden voor vervoersonkosten. Het BOB kan ook ingezet worden om de bijdrage voor reguliere thuishulp of Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) te betalen.

  Combinatievoorwaarden

  Het BOB is combineerbaar met bepaalde tegemoetkomingen en diensten (vb. tegemoetkoming Vlaamse zorgverzekering, inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming).

  Het BOB kan echter niet gecombineerd worden met een aantal tegemoetkomingen en diensten, zoals bijvoorbeeld het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of het persoonsvolgend budget (PVB).

  Procedure

  De personen die mogelijk in aanmerking komen voor een BOB worden door het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming doorgegeven aan de zorgkas waarbij de persoon lid is. De zorgkas onderzoekt vervolgens of de persoon effectief voldoet aan de voorwaarden, en brengt betrokkene schriftelijk op de hoogte van de beslissing.

  Uw zorgkas contacteert u als u in aanmerking komt voor een BOB. U moet zelf geen aanvraag doen of contact opnemen.

  Als u geen lid bent van een zorgkas, maar wel mogelijk recht hebt op BOB, krijgt u een brief van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. U kunt u dan aansluiten bij een zorgkas naar keuze. Deze zorgkas zal dan verder onderzoeken of u recht hebt op een BOB.

  De uitbetaling gebeurt door de zorgkassen:

  • Als de zorgkas uw rekeningnummer heeft, dan gebeurt de uitbetaling automatisch. U moet u in dat geval geen extra stappen ondernemen. Als u al een tegemoetkoming van de zorgverzekering krijgt, dan wordt het BOB op hetzelfde rekeningnummer gestort.
  • Als de zorgkas uw rekeningnummer nog niet heeft, dan zal zij contact opnemen om uw rekeningnummer op te vragen. De uitbetaling gebeurt vervolgens op dat rekeneingnummer.

  Bedrag

  300 euro per maand. Dit is een vast, niet belastbaar bedrag.

  Een schuldbemiddelaar is gemachtigd om alle vormen van inkomen/tegemoetkomingen, dus ook het BOB, aan te wenden om uw schulden af te lossen.

  Uitzonderingen

  Personen die gebruik maken van bepaalde diensten of ondersteuning, kunnen geen basisondersteuningsbudget ontvangen.

  Personen die in gevangenschap (ook in forensische psychiatrische centra) verblijven, kunnen ook geen basisondersteuningsbudget ontvangen.

  Als een persoon wegens een vrijstelling niet kan aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming, dan kan er ook geen BOB worden uitgekeerd.

  Contact

  Inwoners van Vlaanderen kunnen voor meer informatie over de uitbetaling van het basisondersteuningsbudget (BOB) terecht bij hun zorgkas.

  Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

  Adres
  Koning Albert II-laan 35
  1030 Schaarbeek
  België
  Telefoon
  02 553 46 90
  Fax
  02 553 07 25
  E-mail
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 16:30

  Administratieve geldboetes Vlaamse Sociale Bescherming:
  02 553 46 54
  of boetezorgverzekering@zorg-en-gezondheid.be

  Vrijstellingen Vlaamse Sociale Bescherming:
  02 553 46 60
  of europazorgverzekering@zorg-en-gezondheid.be

  Basisondersteuningsbudget personen met een handicap:
  02 553 46 54
  of vlaamsesocialebescherming@zorg-en-gezondheid.be 

  Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden:
  02 553 46 54
  of thabvsb@zorg-en-gezondheid.be

  Afdeling Continuïteit en toegang

  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

  Adres
  Zenithgebouw
  Koning Albert II-laan 37
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  02 225 84 11
  Fax
  02 225 84 05
  E-mail
  Website

  Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

  Adres
  Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 100
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 528 60 11
  E-mail
  Website