chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voor personen met een handicap

  Veel personen met een handicap leven vaak al heel zelfstandig en hebben maar af en toe nood aan ondersteuning, bijvoorbeeld om mantelzorgers zoals familie of vrienden even te ontlasten. Daarom heeft de Vlaamse overheid de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) ingevoerd.

  Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is een vorm van beperkte ondersteuning tegen een voordelig tarief waarvoor u geen goedkeuring van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) nodig hebt. U hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen. U kunt onmiddellijk contact opnemen met een dienst of voorziening die erkend is door het VAPH.

  De rechtstreeks toegankelijke hulp bestaat uit begeleiding, dagopvang of verblijf (of een combinatie). Als u geniet van RTH en u bereikt de leeftijd van 65 jaar, dan kunt u blijven gebruik maken van deze zorg.

  Begeleiding

  Begeleiding gebeurt in de vorm van individuele gesprekken met een begeleider. Een gesprek duurt één tot twee uur. Dat gesprek kan bij u thuis (mobiele begeleiding) of bij een VAPH-dienst of -voorziening (ambulante begeleiding) doorgaan. Die gesprekken met een individuele begeleider kunnen handelen over:

  • de organisatie van het huishouden
  • uw budget
  • de administratie
  • uw werksituatie
  • leren zelfstandig wonen
  • relaties
  • opvoeding van kinderen.

  Bij kinderen is deze ondersteuning eerder gericht op de ontwikkeling van het kind en de pedagogische en psychosociale ondersteuning van uzelf als ouders.

  Dagopvang

  Een voorziening van het VAPH zorgt overdag voor een zinvolle dagbesteding, zoals bijvoorbeeld koken, creatieve activiteiten, zelfredzaamheidstraining of sociale vaardigheidstraining. U kunt zowel op weekdagen als in het weekend van dagopvang gebruik maken. U kunt ook halve dagen komen.

  Verblijf

  Soms kan u of uw kind even niet thuis worden opgevangen. In dat geval kunt u een beroep doen op een overnachting in een voorziening erkend door het VAPH. Hier kunt u 's avonds, 's nachts en 's ochtends terecht voor ondersteuning. U kunt zowel op weekdagen als in het weekend gebruik maken van een verblijf in een voorziening.

  Voorwaarden

  Rechtstreeks toegankelijke hulp is bedoeld voor mensen die nood hebben aan beperkte handicapspecifieke ondersteuning.

  U kunt aanspraak maken op rechtstreeks toegankelijke hulp als u:

  • jonger bent dan 65 jaar MAAR als u al erkend was als persoon met een handicap door het VAPH vervalt deze voorwaarde
  • in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verblijft
  • nog geen ondersteuning krijgt via Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM), Multifunctionele Centra (MFC) of intensieve thuisbegeleiding
  • (nog) geen persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of persoonsgebonden budget (PGB) ontvangt.

  U hoeft dus nog niet als persoon met een handicap erkend te zijn door het VAPH. Er moet echter minstens een vermoeden van een handicap zijn. Dat vermoeden wordt vastgesteld door de voorzieningen zelf.

  Verder kunt u maar een beperkt aantal dagen begeleiding krijgen, in de dagopvang verblijven of in een verblijf overnachten.

  Procedure

  Als u denkt dat rechtstreeks toegankelijke hulp u kan helpen, volstaat het om contact op te nemen met een RTH-aanbieder. Het is niet nodig om hiervoor eerst een aanvraag bij het VAPH te doen.

  De gegevens van de voorzieningen die Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bieden, staan op de website van het VAPH. Ook de diensten thuisbegeleiding bieden rechtstreeks toegankelijke hulp aan. Ook op De Sociale Kaart vindt u een overzicht van de voorzieningen die Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aanbieden. 

  U kunt met de RTH- aanbieder bespreken of u in aanmerking komt voor ondersteuning en of hij u de gewenste ondersteuning kan bieden. Dat is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de zorgaanbieder.

  Bedrag

  U betaalt de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp voor een deel zelf, het andere deel wordt door het VAPH gedragen.

  Voor de eigen bijdrage van de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp zijn volgende maximumtarieven van toepassing:

  Ondersteuning Uw bijdrage

  begeleiding (per sessie)

  Maximum 5,05 euro

  dagopvang (per dag)

  Maximum 9,60 euro

  verblijf (per nacht)

  Maximum 24,14 euro

   

  Het andere deel van de kosten neemt het VAPH voor zijn rekening. U krijgt daarvoor per kalenderjaar acht punten. U kiest zelf voor welke vormen van ondersteuning u die inzet (begeleiding, dagopvang of verblijf). Per gebruikte RTH-ondersteuning betaalt u met een deeltje van uw punten.

  Ondersteuning

  Puntenwaarde

  Begeleiding: ambulant (1 sessie)

  0,155 punten

  Begeleiding: mobiel (1 sessie)

  0,220 punten

  Dagopvang (per dag)

  0,087 punten

  Verblijf (per nacht)

  0,130 punten

   

  U hoeft niet zelf uit te rekenen wat u al hebt opgebruikt en wat u nog over hebt. Op de website van het VAPH vindt u een tool om na te gaan wat u met uw resterende puntensaldo kunt doen. U kunt ook aan uw RTH-aanbieder vragen hoe het staat met uw puntensaldo, en welke ondersteuning ze u nog kunnen bieden.

  Publicaties

  Rechtstreeks toegankelijke hulp. Laagdrempelige ondersteuning

  Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. RTH bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf. Hiervoor hoef je geen aanvraag bij het VAPH in te dienen.

  Contact

  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

  Adres
  Zenithgebouw
  Koning Albert II-laan 37
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  02 225 84 11
  Fax
  02 225 84 05
  E-mail
  Website