chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen, studenten of cursisten met een handicap

  Speciale onderwijsleermiddelen zijn hulpmiddelen om de les te kunnen volgen in de klas. Ze kunnen aangevraagd worden voor:

  • leerlingen met een handicap in het basisonderwijs of het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel
  • studenten of cursisten met een beperking in het hoger onderwijs of in het volwassenenonderwijs in Vlaanderen en Brussel

  De speciale onderwijsleermiddelen worden toegekend door de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen (de Cel SOL) van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

  De speciale onderwijsleermiddelen die in aanmerking komen voor financiering zijn:

  • technische apparatuur (niet in het volwassenenonderwijs): wordt in de klas gebruikt om een leerling in staat te stellen de lessen te volgen, bv.
   • brailleleesregels, leesloepes (voor een visuele handicap)
   • aangepaste tafels en stoelen (voor een fysieke handicap)
  • omzettingen of aanpassingen van leerboeken of studiemateriaal (voor een visuele of andere handicap):
   • naar braille
   • naar grootletterdruk
   • vergrotende kopieën van het lesmateriaal
  • doventolken (voor een auditieve handicap):
   • een aantal uren ondersteuning van een gebarentaaltolk
   • een aantal uren ondersteuning van een schrijftolk
  • kopieën van notities van medestudenten (voor een auditieve handicap)

  Voorwaarden

  Het moet gaan om gewoon onderwijs, niet om buitengewoon onderwijs.
  Het moet gaan om een functiebeperking, niet om een leerstoornis.

  Procedure

  De aanvraag voor speciale onderwijsmiddelen gebeurt

  • in het basis- en secundair onderwijs via de directie van de school voor gewoon onderwijs
  • in het hoger onderwijs via de hogeschool of universiteit
  • in het volwassenenonderwijs via het centrum voor volwassenenonderwijs of het centrum voor basiseducatie.

  Uitzonderingen

  Hulpmiddelen die bijdragen tot een ruimere sociale integratie of didactische hulpmiddelen komen niet in aanmerking.