Adoptiepremie

Als u een kind adopteert, dan hebt u recht op een adoptiepremie. U kunt de adoptiepremie aanvragen tot 5 jaar na het indienen van het verzoekschrift tot adoptie of de ondertekening van de adoptieakte.

Vanaf 1 januari 2019, gaat de geboortepremie op in het nieuwe kinderbijslagsysteem: het groeipakket.

Voorwaarden

 • U hebt recht op de premie als het adoptiekind deel uitmaakt van uw gezin en als u voor het kind nog geen kraamgeld hebt ontvangen. Om een adoptiepremie te krijgen, moet uw adoptiekind bovendien ook recht hebben op kinderbijslag.
 • Voor een adoptie in België moet bij de rechtbank een verzoekschrift om adoptie ingediend zijn.
 • Voor een adoptie van een minderjarig kind in het buitenland
  • moet in het buitenland een adoptieakte ondertekend zijn
  • moet de Belgische rechtbank de geschiktheid tot adoptie vastgesteld hebben.
 • Voor een adoptie van een meerderjarige in het buitenland moet in het buitenland een adoptieakte ondertekend zijn.

Procedure

Wie doet de aanvraag?
De aanvraag gebeurt door de vader. Als de vader niet werkt of geen uitkering krijgt, gebeurt de aanvraag door de moeder.
Als het gaat om partners van hetzelfde geslacht, gebeurt de aanvraag door de oudste van de twee.

Hoe doet u de aanvraag?
De adoptiepremie vraagt u aan bij

 • het kinderbijslagfonds van uw werkgever
 • het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever, als u werkloos, ziek of met pensioen bent
 • uw kinderbijslagfonds of FAMIFED, als u zelfstandige bent
 • FAMIFED, als u nooit gewerkt heeft, als u in het onderwijs of een overheidsinstelling werkt, of als u grensarbeider, kunstenaar, of student bent.

Zij zullen u een formulier ‘aanvraag om een adoptiepremie’ bezorgen. U kunt het formulier ook downloaden op de website van FAMIFED. Vul het formulier in en stuur het naar uw kinderbijslagfonds, samen met een kopie van de adoptieakte of van het verzoekschrift tot adoptie.

Uitbetaling
De adoptieouder krijgt de adoptiepremie. Als u als partners samen een kind adopteert, dan kiest u zelf wie de premie krijgt. Als u niet kiest, dan wordt de premie betaald

 • aan de adoptiemoeder, als de partners van verschillend geslacht zijn.
 • aan de oudste, als beide adoptieouders hetzelfde geslacht hebben.

Bedrag

De adoptiepremie bedraagt 1272,52 euro.

Contact

FAMIFED - Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag

Adres
FAMIFED - Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag
Trierstraat 70
1000 Brussel
België
Telefoon
0800 94 434
Contactpagina
http://vlaanderen.famifed.be/nl/contact%20
Website
Openingsuren
 • ma08:00 - 12:00
 • di - wo08:00 - 16:30
 • do08:00 - 12:00
 • vr08:00 - 16:30

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

Adres
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
Willebroekkaai 35
1000 Brussel
België
Telefoon
02 546 42 11
Fax
02 511 21 53
E-mail
Website

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Adres
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 100
1000 Brussel
België
Telefoon
02 528 60 11
E-mail
Website