De zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoeften (Groeipakket)

Deze zorgtoeslag biedt extra ondersteuning aan kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften, zoals een handicap of aandoening.

Voorwaarden

  • Elk kind dat in Vlaanderen woont (domicilie)
  • en een handicap of aandoening heeft en aan de volgende voorwaarden voldoet, kan deze zorgtoeslag krijgen.

Vanaf 1 januari 2019 zal een door Kind en Gezin erkende arts de gevolgen van de specifieke ondersteuningsbehoefte beoordelen. De arts gebruikt daarvoor het driepijlersysteem, het systeem dat nu ook gebruikt wordt door de artsen van het Directoraat Generaal voor personen met een handicap.

Het resultaat van de beoordeling is een score van maximaal 36 punten. Hoe hoger de score, hoe hoger het bedrag van de toeslag.

Ernst van de aandoening Bedrag per maand
Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers  82,37
6 - 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler  109,70
6 - 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler  422,56
9 - 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler  255,99
9 - 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler  422,56
12 - 14 punten over de drie pijlers  422,56
15 - 17 punten over de drie pijlers 480,48
18 - 20 punten over de drie pijlers 514,80
+20 punten over de drie pijlers 549,12

Kinderen die voor 1 januari 2019 al een verhoging van de kinderbijslag voor een kind met een handicap kregen, behouden deze bedragen. Dit zijn dezelfde bedragen als hierboven vermeld en voorzien in het Groeipakket.

Als u vanaf 1 januari 2019 een hulpvraag stelt via de intersectorale toegangspoort voor minderjarigen, krijgt u de zorgtoeslag automatisch toegekend als uw kind aan de voorwaarden voldoet. De arts, verbonden aan het multidisciplinair team waar u uw vraag stelt, zal ook de beoordeling doen voor de zorgtoeslag. Zo moet u uw kind niet aanmelden bij twee verschillende artsen.

Procedure

U vraagt de zorgtoeslag aan bij de uitbetaler van uw Groeipakket. Uw uitbetaler zal uw vraag doorgeven aan een arts van Kind en Gezin die de specifieke ondersteuningsbehoefte van uw kind zal beoordelen. Vervolgens bezorgt Kind en Gezin het resultaat van de beoordeling aan uw uitbetaler.

De zorgtoeslag wordt elke maand uitbetaald op de 8e van de volgende maand.
Voorbeeld: U ontvangt op 8 februari de zorgtoeslag van januari.

Bedrag

  • Een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte, krijgt afhankelijk van zijn ondersteuningsnood, een bedrag tussen 82,37 en 549,12 euro.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Contact

Hebt u al kinderen? Neem dan contact op met uw kinderbijslagfonds.
Weet u niet bij welk kinderbijslagfonds u bent aangesloten? Kijk op uw rekeninguittreksels bij de mededeling van uw kinderbijslag of neem contact op met Famifed op 0800 94 434.

Hebt u nog geen kinderen, dan bent u nog niet aangesloten bij een kinderbijslagfonds. Stuur uw vraag naar info@groeipakket.be.