chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Geboortepremie of kraamgeld

  De geboortepremie of kraamgeld is een eenmalige premie die ouders krijgen bij de geboorte van een kind. Het kraamgeld bestaat zowel voor werknemers als voor zelfstandigen en de bedragen zijn voor beiden hetzelfde.

  U kunt kraamgeld aanvragen vanaf 24 weken zwangerschap tot 5 jaar na de geboorte van uw kind.

  Staatshervorming

  Sinds 1 juli 2014 zijn de gezinsbijslagen, waaronder het kraamgeld, officieel een Vlaamse bevoegdheid. Uiterlijk tot en met 31 december 2019 geldt er een overgangsperiode, waarin FAMIFED, RSVZ en de kinderbijslagfondsen de uitvoering verder op zich blijven nemen.

  Procedure

  Wie de geboortepremie mag aanvragen is wettelijk geregeld. De aanvraag gebeurt in deze volgorde:

  • de vader
  • de meemoeder als die ouder is dan de moeder
  • de moeder

  De vader vraagt meestal het kraamgeld aan. Als hij geen werknemer is, vraagt de moeder het kraamgeld aan.

  Als noch de vader, noch de moeder werknemer of zelfstandige is, dan wordt de aanvraag gedaan door de oudste persoon uit de volgende lijst:

  • de partner van de moeder
  • een grootouder van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
  • een oom of tante van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
  • een (half-)broer of (half-)zus van het kind.

  Het kraamgeld vraagt u aan bij:

  • het kinderbijslagfonds van uw werkgever
  • het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever, als u werkloos, ziek of gepensioneerd bent
  • uw kinderbijslagfonds of FAMIFED, als u zelfstandige bent
  • bij FAMIFED, als u nooit gewerkt heeft, als u in het onderwijs werkt, of als u grensarbeider bent.

  Elk fonds heeft een eigen regeling. Voor individuele vragen over het kraamgeld neemt u als werknemer het best contact op met uw personeelsdienst of met het kinderbijslagfonds van uw werkgever. Zelfstandigen kunnen zich richten tot hun sociaal verzekeringsfonds.

  Andere geboortepremies

  Naast het kinderbijslagfonds zijn er andere instanties die in een geboortepremie voorzien.

  • Gemeentelijke geboortepremie: afhankelijk van gemeente tot gemeente en soms ook van het aantal kinderen. Neem hiervoor contact op met de dienst Burgerlijke Stand van uw gemeente.
  • Geboortepremie van het ziekenfonds: neem contact op met uw ziekenfonds.

  Bedrag

  Kind Bedrag
  1ste kind (ook 1ste kind van 1 van de ouders) 1.247,58 euro
  Elk volgend kind 938,66 euro
  Elk kind van een meerling 1.247,58 euro

   

  Contact

  FAMIFED - Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag

  Adres
  Trierstraat 70
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  0800 94 434
  Website
  Openingsuren
  • ma08:00 - 12:00
  • di - vr08:00 - 16:30

  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

  Adres
  Willebroekkaai 35
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 546 42 11
  Fax
  02 511 21 53
  E-mail
  Website