Kinderopvang met inkomenstarief

In een kinderopvang met inkomenstarief betaalt u volgens uw inkomen.

Wilt u opvang met inkomenstarief voor uw kind? Dan hebt u een attest inkomenstarief nodig.

Het inkomenstarief in een inkomensgerelateerde kinderopvang is wettelijk geregeld en is afhankelijk van:

  • het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen
  • het aantal kinderen ten laste.

In een aantal gevallen geldt een individueel verminderd tarief. Voor dat individueel verminderd tarief wordt gekeken naar de situatie van de ouder of/en de situatie van de ‘inwonende persoon’ (meestal de partner).

Voorwaarden

Om een prijs te kunnen betalen volgens uw inkomen, hebt u een attest inkomenstarief nodig van Kind en Gezin. Ook als u uw inkomen niet bekend wilt maken, moet u een aanvraag voor een attest inkomenstarief indienen. Zonder attest inkomenstarief kunt u niet terecht bij een opvang waarbij u betaalt volgens uw inkomen. 

 

Procedure

U vraagt uw attest inkomenstarief aan in de maand voor uw kind voor het eerst naar de opvang gaat:

Als u aanspraak maakt op een individueel verminderd tarief, vink dat dan aan op ‘Mijn Kind en Gezin’. U hebt dan ook bewijsstukken nodig. 

Bedrag

In 2018 betaalt u tussen 5,15 euro en 28,59 euro per dag. In specifieke situaties betaalt u een individueel verminderd tarief.

Publicaties

Inkomenstarief voor ouders

De brochure is bestemd voor ouders met een kind in een kinderopvang die met inkomenstarief werkt. Inkomenstarief is de prijs volgens het inkomen. De brochure legt uit hoe het werkt.

Kind in Beeld - Kinderopvang

In Kind in Beeld gebruiken we een minimum aan taal om boodschappen ook toegankelijk te maken voor die gesprekken waar taal een drempel is. Deze publicatie ondersteunt het gesprek tussen de ouder en de dienstverlener.

Inkomenstarief opvangsector

De brochure is bestemd voor de organisatoren van kinderopvang die subsidies voor inkomenstarief krijgen. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vrije prijzen werkt. De brochure legt uit hoe het werkt.

Contact

Kind en Gezin

Adres
Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Sint-Gillis
België
Telefoon
02 533 12 11
Fax
02 534 14 48
Website