chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Nieuw kinderbijslagsysteem vanaf 1/1/2019

  Het nieuwe kinderbijslagsysteem ‘het Groeipakket’ gaat in vanaf 1 januari 2019. Vanaf 1 januari 2019 krijgt elk kind een eigen Groeipakket met financiële tegemoetkomingen.

  • Voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019 verandert er niets. Iedereen die al kinderbijslag ontving voor 1 januari 2019 behoudt zijn basisbedrag incl. rang- en leeftijdstoeslag ook na 1 januari 2019.
  • Voor de kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 geldt het nieuwe systeem.

  Let op: de participatietoeslagen van het nieuwe systeem gelden onmiddellijk voor iedereen, zowel voor de kinderen die onder het oude als het nieuwe systeem vallen.

  Groeipakket vanaf 1 januari 2019

  • Startbedrag: éénmalig bedrag van 1.100 euro voor elk kind bij geboorte of adoptie. 
  • Basisbedrag: maandelijks 160 euro voor elk kind.

  Daar bovenop kan nog een toeslag komen:

  • Zorgtoeslag
   • Volledig wees: 160 euro per maand
   • Halfwees: 80 euro per maand
   • Pleegkind: 61 euro per maand
   • Kind met bijzondere zorgnoden: variabel
  • Sociale toeslag
   • Voor gezinnen met een inkomen lager dan 29.000 euro: maandelijks 50 euro per kind (1 of 2 kinderen) of 80 euro per kind (minstens 3 kinderen)
   • Voor gezinnen met een inkomen tussen 29.000 en 60.000 en minstens drie kinderen: maandelijks 60 euro per kind.
  • Participatietoeslag kinderopvang
   • Voor wie zijn kinderen naar een kinderopvang stuurt die niet inkomensgerelateerd is.
  • Participatietoeslag onderwijs voor elk kind
   • 0-2 jaar: 20 euro per jaar
   • 3 jaar: 150 euro per jaar
   • 4 jaar: 150 euro per jaar
   • 5-11 jaar: 35 euro per jaar
   • 12-17 jaar: 50 euro per jaar
   • Vanaf 18 jaar: 60 euro per jaar
  • Participatietoeslag voor gezinnen met een laag inkomen (vroegere schooltoelage)
   • 3-5 jaar:​ gemiddeld 98 euro per jaar
   • 6-12 jaar: gemiddeld 194 euro per jaar
   • 12-18 jaar: gemiddeld 630 euro per jaar

  Uitbetaling van het Groeipakket

  In het huidige kinderbijslagsysteem gebeurt de uitbetaling van de kinderbijslag voor een deel door het federale agentschap FAMIFED en voor een deel door private kinderbijslagfondsen. FAMIFED staat ook in voor de uitvoering van het federale beleid over kinderbijslag.

  Vanaf 1 januari 2019 neemt de Vlaamse overheid de regie en uitbetaling van de kinderbijslag over van FAMIFED. Kind en Gezin zal de regiefunctie opnemen en het nog op te richten Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) zal de operationele uitbetalingsfunctie opnemen.