Ondersteuning via opvoedingswinkels

Bij de opvoedingswinkels kunt u gratis en anoniem terecht voor opvoedingsinformatie en raad. Door te informeren, een luisterend oor te bieden of te adviseren, ondersteunen de opvoedingswinkels u in uw zoektocht naar antwoorden of advies rond opvoeden.

De opvoedingswinkels organiseren ook regelmatig initiatieven zoals informatie- en vormingsavonden, oudergroepen en oefenscholen.

De preventieteams van het Agentschap Jongerenwelzijn nemen als Vlaamse Coördinatoren Opvoedingsondersteuning (VCO) een ondersteunende, stimulerende en coördinerende rol op ten aanzien van diverse actoren in de opvoedingsondersteuning. Zo bieden ze ondersteuning aan de opvoedingswinkels.

Wetgeving

Het decreet houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning.

Contact

Opvoedingswinkels

Afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank

Adres
Jongerenwelzijn
Afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 553 34 25
Fax
02 553 31 85
E-mail
Website