chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Pleegzorg

  Pleegzorgers vangen in hun gezin kinderen of volwassenen op die door een ernstig probleem niet in het eigen gezin kunnen wonen of niet zelfstandig kunnen wonen. Een pleeggezin biedt dan een warme en doeltreffende oplossing.

  Pleegzorg is een oplossing voor:

  • pleegkinderen (minderjarigen)
   • in een problematische leefsituatie
   • met gedrags- of emotionele problemen
   • met een handicap
   • met een psychiatrisch probleem
  • pleeggasten (volwassenen)
   • met een handicap
   • met een psychiatrisch probleem

  Als een minderjarige uit huis wordt geplaatst is pleegzorg de eerste optie. De jeugdrechter zal zijn uitspraak moeten verantwoorden als hij niet voor pleegzorg kiest.

  Soorten pleegzorg

  Het aanbod van pleegzorg is divers en sluit zo goed mogelijk aan bij de noden van het pleegkind of de pleeggast en diens persoonlijk netwerk, het pleeggezin en het gezin van oorsprong. Er zijn verschillende soorten pleegzorg:

  • Perspectiefzoekende pleegzorg
   Deze vorm van pleegzorg wil het pleegkind of de pleeggast snel oriënteren en begeleiden naar een duidelijke en duurzame oplossing (terug naar huis, een verblijf in een voorziening, een langdurig verblijf in een pleeggezin). Er wordt heel intens gewerkt met het pleegkind of de pleeggast en zijn omgeving.
  • Perspectiefbiedende pleegzorg
   Als het onmogelijk is om een pleegkind of een pleegast thuis te houden dan biedt perspectiefbiedende pleegzorg hem of haar voor langere tijd onderdak in een gezin.
  • Ondersteunende pleegzorg
   Deze vorm van pleegzorg is er voor pleegkinderen en pleeggasten die voltijds in een voorziening verblijven. In hun geval kan een aanvullend verblijf in het weekend of een vakantie bij een pleeggezin een verrijking zijn. Ondersteunende pleegzorg is ook de aangewezen optie als een kwetsbare ouder zonder eigen sociaal netwerk bijvoorbeeld door ziekenhuisopname tijdelijk niet kan zorgen voor het kind.
  • Behandelingspleegzorg
   Dit is een extra behandelings- of trainingspakket bij perspectiefzoekende en perspectiefbiedende pleegzorg
  • Crisispleegzorg
   Wanneer een pleegkind of pleeggast heel snel opvang nodig heeft, kan deze terecht in een crisisgezin. Meestal kan het pleegkind of de pleeggast na korte tijd weer naar huis. Anders wordt er naar een langdurig alternatief gezocht.

  Procedure

  Bij pleeggasten kiest een dienst voor pleegzorg in samenspraak met de pleeggast of pleegzorg geschikt is en welke vorm het meest aangewezen is. De dienst moet aantonen dat er sprake is van een handicap of een psychiatrisch probleem. Hiervoor is een document vereist dat opgesteld is door of met medewerking van een arts.

  Bij pleegkinderen ligt het complexer.

  Voor perspectiefzoekende of perspectiefbiedende pleegzorg:

  Bij ondersteunende pleegzorg of behandelingspleegzorg ligt de beslissing bij de dienst voor pleegzorg zelf.

  Pleegouder worden

  Wilt u een pleegkind opvangen in uw gezin? Of wilt u steungezin of weekendgezin worden? Dan kunt u te rade bij een dienst voor pleegzorg. Elke provincie heeft een dienst voor pleegzorg die de vier vormen van pleegzorg aanbiedt. Naast deze dienst zijn er ook lokale contactpunten voor pleegouders, -kinderen of -gasten en -gezinnen.

  Op de website van Pleegzorg Vlaanderen en van Jongerenwelzijn vinden ouders en kandidaat-pleegouders alle nodige informatie over pleegzorg.

  Contact

  Pleegzorg Vlaanderen vzw

  Jongerenwelzijn

  Adres
  Koning Albert II-laan 35
  1030 Schaarbeek
  België
  Telefoon
  02 553 33 01
  Fax
  02 553 31 85
  E-mail
  Website