Startbedrag (Groeipakket)

Het startbedrag (vroeger kraamgeld of geboortepremie) is een vast bedrag dat elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is, ontvangt bij de geboorte of adoptie. Dat bedrag is voor elk kind gelijk.

Het startbedrag moet elk kind de kans geven om zich te ontwikkelen en de ouders daarbij ondersteunen.

Voorwaarden

Elke kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is en geboren wordt vanaf 1 januari 2019, krijgt een startbedrag.

Procedure

Geboorte

U kunt het startbedrag zelf aanvragen, ten vroegste 4 maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte bij een uitbetaler van het Groeipakket.

Bezorg een attest van uw dokter met de vermoedelijke geboortedatum aan uw kinderbijslagfonds.

Vanaf 2 maanden voor de uitgerekende datum en na afgifte van een doktersattest, wordt het startbedrag uitbetaald op de rekening die u opgaf. Hebt u geen rekening, dan kunt u vragen om het bedrag via een circulaire cheque te ontvangen. Vanaf 2 maanden voor de bevalling hebt u recht op dat bedrag en moet u dat in geen enkel geval terugbetalen, tenzij bij fraude.

Vraagt u het startbedrag niet zelf aan, dan ontvangt u het bedrag automatisch van uw uitbetaler, nadat de geboorte van uw kind is aangegeven bij uw stad of gemeente.

Adoptie

Bij adoptie kunt u het startbedrag aanvragen bij uw uitbetaler met een kopie van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie. Hebt u geen verzoekschrift van de buitenlandse adoptie, dan volstaat een buitenlandse adoptiebeslissing of een beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie.

Bij adoptie ontvangt u het startbedrag zodra het kind deel uitmaakt van uw gezin.

Overgang van kraamgeld naar startbedrag Groeipakket vanaf 1 januari 2019

 • Als de uitgerekende geboortedatum van uw kind in 2018 valt, vraagt u kraamgeld aan bij het kinderbijslagfonds van uw werkgever. 
   
 • Een eerste kind in 2019
  • tot eind december 2018 kunt u het startbedrag aanvragen bij het kinderbijslagfonds waarbij uw werkgever is aangesloten.
  • vanaf 1 januari 2019 vraagt u het startbedrag aan bij een uitbetaler van het Groeipakket naar keuze.
    
 • Hebt u al kinderen en komt er nog een kindje bij in 2019
  • tot eind december 2018 kunt u het startbedrag aanvragen bij het kinderbijslagfonds van uw werkgever.
  • Vraagt u het startbedrag pas aan vanaf 1 januari 2019, dan kunt u zelf kiezen bij welke uitbetaler u het startbedrag aanvraagt. Maar let op. Als u een andere uitbetaler kiest dan die waarbij uw andere kinderen zijn aangesloten, dan betekent dit dat alle kinderen van uw gezin vanaf dan bij de nieuwe uitbetaler zijn aangesloten.

U ontvangt altijd het bedrag waarop u recht hebt op basis van de geboortedatum van uw kind, niet op basis van de aanvraagdatum. Als u het startbedrag vooraf hebt aangevraagd en u ontving te weinig, dan wordt het verschil na de geboorte bijgepast.

Bedrag

Elk kind krijgt éénmalig een startbedrag van 1.122 euro bij de geboorte of adoptie.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Contact

Hebt u al een kinderen? Neem dan contact op met uw kinderbijslagfonds.
Weet u niet bij welk kinderbijslagfonds u bent aangesloten? Kijk op uw rekeninguittreksels bij de mededeling van uw kinderbijslag of neem contact op met Famifed op 0800 94 434.

Hebt u nog geen kinderen, dan bent u nog niet aangesloten bij een kinderbijslagfonds. Stuur uw vraag naar info@groeipakket.be.