Mag een wagen in België een buitenlandse nummerplaat hebben?

Als u in België verblijft, moet u het voertuig inschrijven bij de DIV, zelfs als het voertuig al in het buitenland is ingeschreven. Na die inschrijving krijgt u dan een Belgische nummerplaat.

‘In België verblijven’ wil zeggen dat u:

  • of ingeschreven bent in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente
  • of ingeschreven bent in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) als rechtspersoon
  • of een rechtspersoon bent door of krachtens het internationaal of buitenlands recht en beschikt over een vaste verblijfplaats in België waar u het voertuig beheert of gebruikt.

Uitzonderingen

U hoeft uw voertuig niet in te schrijven in de volgende gevallen.

  • Als u in België verblijft, maar een motorvoertuig van een buitenlands bedrijf voor hoogstens zes maanden huurt. Het huurcontract moet zich aan boord van het voertuig bevinden.
  • Als u in België verblijft, maar een voertuig gebruikt dat uw buitenlandse werkgever u ter beschikking stelt voor de uitoefening van uw beroep.
  • Als u in België verblijft en er als ambtenaar werkt voor een internationale instelling uit een andere lidstaat van de Europese Unie. Uw werkgever levert een accreditatiekaart af die zich aan boord van het voertuig moet bevinden.

In deze gevallen mag u uw buitenlandse nummerplaat dus behouden.

Andere veelgestelde vragen