Jaarlijkse verkeersbelasting voor personenwagens en aanverwante voertuigen

De jaarlijkse verkeersbelasting is een gewestelijke belasting op motorvoertuigen die personen of goederen over de weg vervoeren. In Vlaanderen wordt de verkeersbelasting geïnd door de Vlaamse Belastingdienst.

Voorwaarden

U betaalt een jaarlijkse verkeersbelasting vanaf de inschrijving van uw nieuw of tweedehandsvoertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

Tot de categorie personenwagens en aanverwante voertuigen behoren:

 • personenauto's
 • auto's voor dubbel gebruik (vervoer van personen en goederen)
 • trage auto's voor dubbel gebruik
 • minibussen
 • ziekenwagens
 • motorfietsen (ook driewielers en vierwielers)
 • lichte vrachtauto's (maximaal toegelaten massa tot 3500 kg)
 • aanhangwagens, boot- en kampeeraanhangwagens (caravan) van 750 kg tot 3500 kg
 • kampeerauto's (mobilhomes)
 • voertuigen met een transitplaat of tijdelijke nummerplaat.

Procedure

Na de inschrijving van uw nieuw of tweedehandsvoertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV), stelt de DIV de Vlaamse Belastingdienst op de hoogte van uw inschrijving.

 • U ontvangt van de Vlaamse Belastingdienst automatisch jaarlijks een aanslagbiljet met een overschrijvingsformulier zolang uw voertuig blijft ingeschreven.
 • U betaalt de verkeersbelasting vanaf de eerste dag van de maand van inschrijving.
 • Als u meent dat uw verkeersbelasting niet correct is (bijv. de berekening), dan kunt u een bezwaar indien

Zodra u uw nummerplaat laat schrappen, moet u geen verkeersbelasting meer betalen.

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst kunt u zelf de status van uw dossier opvolgen via het digitaal loket.

Bedrag

U kunt zelf berekenen hoeveel verkeersbelasting u zal moeten betalen via de online simulator of met de simulatie-app. De simulatie is louter indicatief en geeft niet het officiële bedrag.

Het bedrag van de verkeersbelasting wordt:

 • jaarlijks op 1 juli geïndexeerd
 • berekend op basis van de het vermogen (kW - kilowatt) van het voertuig, de euronorm en de CO2- uitstoot.

Sinds 1 juli 2017 betalen de lichte vrachtwagens, lijkwagens, tractoren en trekkers met een MTM tot en met 3500 kg die geen leasing zijn, een groene jaarlijkse verkeersbelasting. De verkeersbelasting voor deze voertuigen kunt u momenteel nog niet online simuleren.

Vermindering van de jaarlijkse verkeersbelasting

Afhankelijk van het type voertuig of de activiteit van het voertuig is een vermindering van de jaarlijkse verkeersbelasting mogelijk.

Soorten verminderingen:

 • Terugbetaling gecombineerd vervoer
 • Vermindering voor havenactiviteit
 • Vermindering voor een autobus die deel uitmaakt van een wagenpark
 • Forfaitaire vermindering voor LPG voertuigen (sinds aanslagjaar 2016)

Sommige verminderingen krijgt u automatisch, andere moet u aanvragen. Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u meer informatie over de verminderingen.

Vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting

In bepaalde gevallen is een vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting mogelijk.

Soorten vrijstellingen:

 • Vrijstelling occasioneel vervoer (rittenblad)
 • Vrijstelling voor persoon met een handicap
 • Vrijstelling voor bepaalde brandstoftypes sinds 01/07/2017
 • Vrijstelling voor bepaalde brandstoftypes (sinds aanslagjaar 2016)

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u meer informatie over de vrijstellingen.

Uitzonderingen

Deze voertuigen zijn vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting:

 • voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor een openbare dienst (bijv. de Post, de brandweer, ziekenauto's, het leger, …)
 • voertuigen die als persoonlijk vervoermiddel gebruikt door grootoorlogsinvaliden
 • taxi's
 • speed pedelecs, lichte vierwielers en motorfietsen met een cilinderinhoud < 251 cc die ingeschreven zijn bij de DIV
 • landbouwvoertuigen als ze enkel gebruikt worden voor de landbouwarbeid

Wetgeving

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u meer informatie over de regelgeving voor de jaarlijkse verkeersbelasting.

Contact

Vlaamse Belastingdienst

Adres
Vlaamse Belastingdienst
Koning Albert II laan 35 bus 62
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 19:00
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Copernicuslaan 40
2018 Antwerpen
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website