Milieuvriendelijke voertuigen

Alle voertuigen hebben een impact op het milieu. Door wat ze uitstoten, maar ook door de productie van de brandstof en van het voertuig zelf. Voertuigen die rijden op elektriciteit, aardgas of waterstof zorgen op korte termijn voor een betere luchtkwaliteit, minder CO2-uitstoot en minder geluidsoverlast.

Op milieuvriendelijkevoertuigen.be vindt u een

  • overzicht van de verschillende soorten milieuvriendelijke voertuigen: batterij-elektrische wagens, plug-in hybride wagens, elektrische wagens met ‘range extender’, wagens op brandstofcellen, CNG-wagens (aardgas)
  • online vergelijkingstool: particulieren en bedrijven kunnen daarmee verschillende soorten wagens vergelijken en zo ontdekken of een milieuvriendelijke wagen voordeliger is. Aankoopprijs, eventuele premies, brandstofkosten, belastingen en bijv. gereden afstanden zitten allemaal in de berekening.

Euronormen

Voor voertuigen in de Europese Unie gelden de ‘euronormen’, die bepalen hoeveel een voertuig maximaal mag uitstoten. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe milieuvriendelijker het voertuig is. Die normen worden steeds strenger. De euronorm staat vermeld op het inschrijvingsbewijs van een voertuig.

Ecoscore voor voertuigen

De ecoscore is een milieuscore voor voertuigen. Hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker het voertuig, met een maximum van 100. De ecoscore maakt het mogelijk voertuigen op dat vlak met elkaar te vergelijken. Op ecoscore.be kunt u ook per voertuig details vinden over de uitstoot (CO2, NOx, Euronorm, ...) en het brandstofverbruik.

Belasting op inverkeerstelling en jaarlijkse verkeersbelasting

Bepaalde milieuvriendelijke voertuigen worden moeten geen (vrijstelling) of minder belasting op inverkeerstelling of jaarlijkse verkeersbelasting betalen. Bijvoorbeeld:

Steun voor particulieren

Bij aankoop van een nieuwe voertuig

Voor slopen of inleveren van een oud voertuig

  • De Vlaamse overheid geeft momenteel geen recyclagepremie of schrootpremie voor het inleveren van uw oude wagen.
  • Inwoners van de toekomstige lage-emissiezone (LEZ) in Gent, kunnen (tot 30 september 2019) voor bepaalde voertuigen een slooppremie aanvragen bij de stad Gent.
  • Een vergoeding voor uw oude wagen, kunt u eventueel overeenkomen met uw garage.
  • Sommige steden geven een fietssubsidie aan wie de auto inlevert (Deinze, Hasselt, Kortrijk, ...). Vraag het na bij uw gemeente.
  • Wie in het Brussels gewest woont en de auto opgeeft, kan in aanmerking komen voor de Brussel'Air-premie.

Steun voor bedrijven

Bedrijven komen in aanmerking voor de

Opladen en aardgastankstations

Veelgestelde vragen