Vrachtwagencontroles

Overladen voertuigen veroorzaken schade aan de weginfrastructuur. Daarom controleren de Vlaamse wegeninspecteurs en de wegpolitie het gewicht van vrachtwagens.

Met het systeem Weigh In Motion (WIM) worden vrachtwagens gewogen terwijl ze voorbijrijden. Op die manier kunnen de wegeninspecteurs heel gericht de overladen vrachtwagens uit het verkeer halen voor een precieze weging. Vrachtwagens die de toegelaten normen overschrijden, krijgen een proces-verbaal en moeten een boete betalen (Aslastendecreet, pdf).

Op wegenenverkeer.be vindt u meer informatie over de wegeninspectie.

Contact

Afdeling Planning en Coördinatie

Adres
Agentschap Wegen en Verkeer
Afdeling Planning en Coördinatie
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 79 22
Fax
02 553 79 25
E-mail