Vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting en de BIV voor milieuvriendelijke voertuigen

Bepaalde milieuvriendelijkere brandstoftypes worden tijdelijk of onbeperkt in tijd vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV).

Voorwaarden

Onbeperkte vrijstelling vanaf aanslagjaar 2016 voor volgende brandstoftypes:

 • Puur elektrisch
 • Puur waterstof

Tijdelijke vrijstelling vanaf aanslagjaar 2016 tot 31-12-2020 voor volgende brandstoftypes: 

 • Aardgas (CNG/LNG) moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
  • Het voertuig wordt geheel of gedeeltelijk aangedreven met aardgas.
  • Opgelet: Voertuigen met een belastbaar vermogen groter dan 11 fiscale pk (vanaf 2151 cc) en die ingeschreven zijn sinds 1 juli 2017 hebben geen recht op deze vrijstelling. De BIV voor deze voertuigen wordt wel forfaitair verminderd met 4000 euro.
 • Plug-in hybride elektrische voertuigen moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
  • Noodzaak om batterij met stekker te kunnen opladen
  • Het voertuig mag een uitstoot hebben van maximum 50g CO2/km.

Procedure

Als uw voertuig in aanmerking komt voor deze vrijstelling, dan wordt de vrijstelling automatisch toegekend en ontvangt u geen aanslagbiljet meer.

Is dat niet het geval en denkt u toch recht hebt op deze vrijstelling? Dan kunt u een schriftelijk of online bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. 

Bedrag

Als u de onbeperkte vrijstelling geniet, dan moet u de jaarlijkse verkeersbelasting en de BIV niet meer betalen.

Als u de tijdelijke vrijstelling geniet, dan moet u de jaarlijkse verkeersbelasting en de BIV niet betalen tot 31 december 2020.

Uitzonderingen

Deze vrijstelling geldt niet voor leasingvoertuigen.

Contact

Vlaamse Belastingdienst

Adres
Vlaamse Belastingdienst
Koning Albert II laan 35 bus 62
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 19:00
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Copernicuslaan 40
2018 Antwerpen
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website