Autokeuring

De technische keuring of autokeuring controleert of uw voertuig aan internationale en nationale technische vereisten voldoet. Het doel van de keuring is om ervoor te zorgen dat uw voertuig zich technisch in een goede staat bevindt en om de verkeersveiligheid van bestuurders, inzittenden en andere weggebruikers te verhogen. 

Wanneer u uw voertuig niet of te laat aanbiedt bij de technische keuring bent u niet langer in het bezit van een geldig keuringsbewijs en loopt u kans op een boete. Wanneer u met uw voertuig een ongeval veroorzaakt zonder dat u in het bezit bent van een geldig keuringsbewijs, is het mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij niet tussenbeide komt.

Wijzigingen bij de technische keuring

De controle van de ruiten is gebaseerd op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 dat de Europese richtlijn 2014/45/EU omzet.

De beschadigingen die aanleiding kunnen geven tot een rood keuringsbewijs zijn niet langer beperkt tot het gezichtsveld van de bestuurder, maar worden uitgebreid tot het schoonmaakgebied van de ruitenwissers (uitgezonderd het gebied onder de contouren van het dashboard en in de zwarte ondoorzichtbare band rondom de voorruit) én de voorste zijruiten wanneer het zicht naar de buitenspiegels belemmerd wordt.

Voorheen kon bijvoorbeeld een voertuig met een barst van meer dan 10 cm in de voorruit aan de passagierszijde goedgekeurd worden. Eigenaars kregen dan een groen keuringsbewijs met een opmerking om het gebrek in het oog te houden. Vandaag kan dezelfde barst aanleiding geven tot een afkeuring als de barst zich binnen het schoonmaakgebied van de ruitenwissers bevindt.

Concreet gaat het om de volgende beschadigingen:

 • een barst of vervorming met een lengte van meer dan 100 mm in één laag van gelaagd glas
 • een barst met een lengte van meer dan 50 mm in twee lagen van gelaagd glas of in een paneel
 • oppervlakkige krassen waarvan de breedte meer dan 5 mm bedraagt
 • een doorzichtige beschadiging of verkleuring (ster, ...) met een diameter van meer dan 20 mm
 • een niet of slecht doorzichtige beschadiging of verkleuring met een diameter van meer dan 10 mm (luchtbel, …). Twee of meerdere kleinere niet of slecht doorzichtige beschadigingen of verkleuringen die op minder dan 10 mm van elkaar liggen, worden beschouwd als één beschadiging of verkleuring.

Geen groen keuringsbewijs gekregen omwille van een beschadigde ruit? 

U kreeg mogelijk geen groen keuringsbewijs omdat schade werd vastgesteld:

 • aan de voorruit binnen het schoonmaakgebied van de ruitenwissers en boven de contouren van het dashboard
 • of aan de voorruit binnen het schoonmaakgebied van de ruitenwissers en buiten de zwarte ondoorzichtbare band rondom de voorruit
 • of aan de voorste zijruiten die het zicht op de zijspiegels belemmert.

Hebt u hierover praktische vragen? Of vragen over de keuring? Neem dan contact op met het keuringsstation.

Hebt u andere vragen? Stuur dan een bericht naar het Contactpunt DMOW. Volgende info kan helpen om uw vraag te beantwoorden:  

 • uw contactgegevens
 • een duidelijke formulering van uw vraag
 • de datum waarop u naar de keuring bent gegaan of zal gaan.

Uw vraag zal op korte termijn behandeld worden.

Wat is nog veranderd? 

De Europese richtlijn 2014/45/EU veranderde ook het volgende:

Procedure

Hoe vaak moet u naar de technische keuring?

U moet voor het eerst met uw voertuig naar de technische keuring binnen de 2 maanden vóór de datum waarop uw voertuig 4 jaar is ingeschreven in België. Daarna moet uw voertuig jaarlijks gekeurd worden, binnen de 2 maanden vóór het verstrijken van uw laatst afgeleverde keuringsbewijs.

In sommige gevallen kunt u eenmalige bonus krijgen en hoeft u pas na 2 jaar opnieuw naar de keuring te gaan. Daarbij moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u moet een groen keuringsbewijs zonder beperking van de normale geldigheid afleveren na de laatste periodieke keuring
 • de kilometerstand van het voertuig bedraagt nog geen 100.000 kilometers
 • het voertuig wordt tijdig voorgereden
 • het voertuig is maximaal 6 jaar oud
 • als het voertuig een aanhangwagen trekt, mag de maximale toegelaten massa van de aanhangwagen (750 kg) niet overschreden worden.

Meer informatie over dit bonussysteem vindt u op de website van GOCA

U bent wettelijk verplicht om zelf op te volgen wanneer u uw voertuig moet laten keuren. U kunt dit nagaan:

 • via de datum die u op uw keuringsbewijs terugvindt
 • of via de nieuwe mobiele app ‘Mijn Autokeuring’ van GOCA.

De keuringsstations versturen in de weken die aan de keuring voorafgaan een uitnodiging als herinnering om uw voertuig tijdig aan te melden. Het is geen verplichting voor de keuringsstations om vooraf een uitnodiging te versturen.

De keuring vindt steeds plaats in een erkend keuringsstation. U kiest zelf het keuringsstation, de dag en het tijdstip waarop u uw voertuig laat keuren. 

Op de website van GOCA vindt u de contactgegevens van alle autokeuringsstations. Als u uw wachttijd wilt beperken, kunt u op voorhand een afspraak maken. U kunt ook online een afspraak maken.

Controle

Tijdens de technische keuring worden de volgende zaken gecontroleerd:

 • reminstallatie
 • stuurinrichting en stuurwiel
 • ruiten, spiegels en ruitenwissers
 • lichten
 • assen, wielen, banden en vering
 • chassis
 • veiligheidsgordels en andere uitrusting
 • geluid en emissies (CO-test voor benzinemotoren, roettest voor dieselmotoren)
 • kentekenplaat en chassisnummer.

Te vroeg of te laat naar de keuring?

 • Komt u meer dan 2 maanden vóór de datum waarop uw voertuig 4 jaar ingeschreven is of het verstrijken van uw huidig keuringsbewijs? Dan wordt de zogenaamde referentiedatum van uw keuringsbewijs aangepast (vervroegd).
 • Komt u meer dan 2 maanden nà de datum waarop uw voertuig 4 jaar ingeschreven is of het verstrijken van uw huidig keuringsbewijs? Dan moet u een toeslag voor laattijdige keuring betalen. Het bedrag verhoogt naarmate u uw voertuig later aanbiedt voor de keuring:
  • maximum 1 maand te laat: €8,30
  • meer dan 1 maand en maximum 3 maanden te laat: €11,80
  • meer dan 3 maanden en maximum 6 maanden te laat: €17,70
  • meer dan 6 maanden te laat: €29,60.

In geval van overmacht (bv. ziekte of ongeval) kan de toeslag voor laattijdige keuring terugbetaald worden. U kunt een terugbetaling aanvragen door het aanvraagformulier (126.39 kB) in te vullen en op te sturen, samen met een kopie van het keuringsbewijs: 

 • via mail naar technische.keuring@mow.vlaanderen.be 
 • via een brief naar 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
Team Homologatie en Technische Keuring
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel
 

Wat meebrengen?

Naar de technische keuring brengt u alle boorddocumenten mee die verplicht zijn wanneer u met uw voertuig op de openbare weg rijdt: 

 • Belgisch inschrijvingsbewijs of kentekenbewijs
 • gelijkvormigheidsattest of Certificate of Conformity (COC)
 • laatste keuringsbewijs
 • geldig verzekeringsbewijs.

Meer informatie over alle verplichte documenten vindt u op de website van GOCA.

Bedrag

De tarieven worden elk jaar op 1 januari automatisch aangepast aan de gezondheidsindex van de maand november van het voorafgaande jaar. 

Raadpleeg de geldende tarieven vanaf 1 januari 2019 (235.77 kB).

Wetgeving

Door de zesde staatshervorming is de bevoegdheid omtrent de technische keuring van voertuigen overgeheveld naar de gewesten. De Vlaamse overheid is sinds 2014 bevoegd voor de stations van technische keuring die in Vlaanderen gevestigd zijn.

De controlepunten tijdens de technische keuring zijn bepaald in richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens. 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de technische keuring zorgt ervoor dat de Europese regelgeving in Vlaamse regelgeving wordt omgezet.