Homologatie

Elk voertuig en voertuigonderdeel dat nieuw is, dat wordt verbouwd of ingevoerd uit het buitenland en dat bestemd is voor gebruik op de openbare weg moet gehomologeerd of goedgekeurd worden. Een homologatie is de vast­stel­ling dat een voer­tuig of voertuigonderdeel vol­doet aan al­le Europese technische en administratieve eisen. Ontdek alles rond homologatie.