chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Binnenvaart

  Om te mogen varen in de beroepsvaart moet de bemanning bekwaamheidsbewijzen hebben. Ook voor de onderneming en het schip zijn er documenten nodig. Op de website van de Afdeling Beleid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse overheid) vindt u een overzicht van de documenten die nodig zijn om te mogen varen.

  Bemanning

  Er zijn verschillende bekwaamheidsbewijzen:

  •  Verklaring matroos
  •  Vaarbewijs
  •  Rijnpatent
  •  Passagiersvervoer
  •  Radar
  •  ADN-attest (gevaarlijke goederen)
  •  Radiotelefonist.

  Om een bekwaamheidsbewijs te krijgen, moet men meestal eerst slagen voor een examen. U moet daarvoor een aanvraag indienen bij de Afdeling Beleid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Op het aanvraagformulier van uw bekwaamheidsbewijs kunt u voorkeurdatums voor het examen invullen. Raadpleeg daarvoor examenplanning 2016-2017 (pdf) of examenplanning 2017-2018 (pdf).

  Na het indienen van de aanvraag, krijgt u dan van Syntra een uitnodiging voor een examen met vermelding van datum, uur en plaats.

  Er zijn verschillende opleidingen die u kunt volgen als voorbereiding op de examens:

  Verlenging of duplicaat nodig?

  Een verlenging van een bekwaamheidsbewijs of een duplicaat moet u met een formulier aanvragen. U vindt die aanvraagformulieren bij het bekwaamheidsbewijs in kwestie.

  Ondernemer

  Een ondernemer van goederenvervoer over de binnenwateren moet onder meer een getuigschrift van vakbekwaamheid en een vergunning van toegang tot het beroep hebben.

  Op de website van Waterwegen en Zeekanaal staat meer informatie over de beroepsvaart en de binnenvaartinspectie.

  Publicaties

  Bedieningstijden voor sluizen en beweegbare bruggen op de Vlaamse waterwegen

  De brochure bevat een overzicht van de standaard bedieningsregeling voor sluizen en bruggen op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen.

  Contact

  Beleid

  Adres
  Koning Albert II-laan 20 bus 2
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 77 56
  Fax
  02 553 77 15
  E-mail