chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Binnenvaart

  Om te mogen varen in de beroepsvaart moet de bemanning bekwaamheidsbewijzen hebben. Ook voor de onderneming en het schip zijn er documenten nodig. Op de website Mobiel Vlaanderen vindt u een overzicht van de documenten die nodig zijn om te mogen varen.

  Bemanning

  Elke bemanningslid (uitgezonderd de bestuurder) moet een dienstboekje hebben. Daarin staan algemene gegevens (medische verklaring, bekwaamheid) en gegevens over de afgelegde reizen. Bij zijn eerste indiensttreding aan boord, moet het bemanningslid het dienstboekje aan de bestuurder van het schip geven.

  Er zijn verschillende bekwaamheidsbewijzen:

  •  Verklaring matroos
  •  Vaarbewijs
  •  Rijnpatent
  •  Getuigschrift passagiersvervoer
  •  Radar (aantekening ‘R’ of radarpatent)
  •  ADN-attest (gevaarlijke goederen)
  •  Radiotelefonist.

  Om een bekwaamheidsbewijs te krijgen, moet men meestal eerst slagen voor een examen. U moet daarvoor een aanvraag indienen bij het Examencentrum Binnenvaart. Raadpleeg daarvoor de examenplanning 2017-2018 (pdf).

  Na het indienen van de aanvraag, krijgt u dan van het examencentrum Binnenvaart een uitnodiging voor een examen met vermelding van datum, uur en plaats.

  Er zijn verschillende opleidingen die u kunt volgen als voorbereiding op de examens:

  Verlenging of duplicaat nodig?

  Een verlenging van een bekwaamheidsbewijs of een duplicaat moet u met een formulier aanvragen. U vindt die aanvraagformulieren bij het bekwaamheidsbewijs in kwestie.

  Ondernemer

  Een ondernemer van goederenvervoer over de binnenwateren moet onder meer een getuigschrift van vakbekwaamheid en een vergunning van toegang tot het beroep hebben.

  Op de website van De Vlaamse Waterweg staat meer informatie over de beroepsvaart en de binnenvaartinspectie.

  Schip

  Wat het schip zelf betreft, zijn er ook verplichte documenten voor binnenvaartschepen.

   

  Publicaties

  Bedieningstijden voor sluizen en beweegbare bruggen op de Vlaamse waterwegen

  De brochure bevat een overzicht van de standaard bedieningsregeling voor sluizen en bruggen op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen.

  Contact

  Beleid

  Adres
  Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  Beleid
  Koning Albert II-laan 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 78 88
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 17:00