Pleziervaart en waterrecreatie

Op waterrecreatie.be vindt u informatie over vaarlussen en jachthavens, maar ook over reglementering, brevetten, cursussen, waterwegenkaarten, ... voor:

  • zeilen
  • jetski en waterski
  • kano, kajak, rafting, roeien
  • onderwatersport
  • oeverrecreatie
  • passagiersvaart.

Op sommige waterlopen is er momenteel een verbod op waterrecreatie omdat er blauwalgen in het water zijn.

Reglementering

Een beknopt overzicht van de reglementering vindt u hieronder in de publicatie ‘Waterrecreatie op de Vlaamse waterwegen 2018’.

Op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer vindt u

Belasting en waterwegenvignet

De belasting op de inverkeerstelling van een pleziervaartuig wordt geheven door de Vlaamse Belastingdienst.

Het waterwegenvignet is een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. In de publicatie ‘Bedieningstijden voor sluizen en beweegbare bruggen op de Vlaamse waterwegen’ vindt u een overzicht (en openingsuren) van alle ontvangstkantoren.

Publicaties

Waterrecreatie op de Vlaamse Waterwegen

De brochure zet de pleziervaart op de Vlaamse waterwegen in de kijker. Zowel het versterken van de natuur- en landschappelijke waarde als de verbeterde infrastructuur hebben ervoor gezorgd dat de Vlaamse waterwegen de afgelopen jaren ideaal zijn geworden voor waterrecreatie in al haar facetten.

Bedieningstijden voor sluizen en beweegbare bruggen op de Vlaamse waterwegen

De brochure bevat een overzicht van de standaard bedieningsregeling voor sluizen en bruggen op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen.

Lichtenlijst : lichten en mistseinen van België en aangrenzend gebied 2016

De lichtenlijst bevat een opsomming en beschrijving van vaste en vlottende lichten en mistseinen, die beschikbaar zijn voor de scheepvaart in België.

(exclusief verzendkosten 3,92)

Contact

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Adres
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
België
Telefoon
02 277 31 11
Fax
02 277 40 05
E-mail
Contactpagina
http://www.mobilit.belgium.be/nl/contact/adressen/
Website