chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlaamse havens

  Vlaanderen heeft 4 zeehavens. Zij spelen een belangrijke logistieke rol. De zeehavens zijn cruciaal voor Vlaanderen als bron van inkomsten en werkgelegenheid. De Vlaamse havens waren in 2016 samen goed voor een goederenoverslag van 283 miljoen ton.

  Haven van Antwerpen

  De haven van Antwerpen ligt landinwaarts en is de locatie van de grootste cluster van chemische industrie van Europa. De haven is niet alleen belangrijk voor de industrie. Ook voor de overslag van goederen speelt ze een grote rol. Ze is toegankelijk voor de grootste containerschepen en heeft een enorme overdekte opslagcapaciteit. Bijna alle belangrijke goederenstromen passeren in de Antwerpse haven: fruit, woud- en landbouwproducten, auto’s, staal, gassen, aardolieproducten, chemicaliën, eetbare oliën en vetten, .... Antwerpen is ook de belangrijkste koffiehaven ter wereld. De totale goederenoverslag bedroeg 214 miljoen ton in 2016. Midden 2016 werd op Linkeroever de Kieldrechtsluis geopend. Het is de grootste sluis ter wereld.

  Haven van Zeebrugge

  De haven van Zeebrugge is een relatief jonge haven met moderne infrastructuur. Deze haven is de wereldleider in de behandeling van nieuwe wagens en biedt werkgelegenheid aan 20.000 mensen. Er worden ook containers verscheept. De haven is ook belangrijk voor zijn LNG-terminal in de voorhaven en de roll-on-roll-off-trafiek van en naar Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en het Iberisch Schiereiland. De totale overslag bedroeg in 2016 ruim 37 miljoen ton.

  Haven van Gent

  De haven van Gent verschaft werk aan 60.000 mensen. In 2016 bedroeg de totale maritieme overslag ruim 29 miljoen ton. Gent is vooral een industriële haven, met veel staalnijverheid en auto-industrie. De overslag bestaat voor een groot deel uit ijzererts, steenkool, graan, bouwmaterialen, dierlijke en plantaardige oliën. Momenteel lopen de procedures voor de bouw van een nieuwe sluis in Terneuzen. Die nieuwe sluis zal de toegang verbeteren en de haven bereikbaar maken voor grotere schepen. De start van de bouw wordt verwacht eind 2017. De werken zullen 4 tot 5 jaar duren.

  Haven van Oostende

  De haven van Oostende focust zich sinds 2008 op offshore-activiteiten en hernieuwbare-energie-industrie.

  Vlaamse Havencommissie

  De Vlaamse Havencommissie (VHC) is een onderdeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en dus een adviesorgaan voor de Vlaamse overheid. De VHC bundelt allerhande informatie over havens in Vlaanderen en in Europa. Op de VHC-website vindt u bijvoorbeeld steekkaarten met informatie over de vier Vlaamse havens. U vindt er ook een havenjargonlijst en statistieken over havens en maritiem vervoer.

  Ondersteuning door de Vlaamse overheid

  De Vlaamse overheid ondersteunt de havens onder meer:

  • via Flanders Port Area, dat de samenwerking tussen de vier Vlaamse havens stimuleert
  • door investeringen in maritieme toegang en sluizen
  • door financiële ondersteuning aan havenautoriteiten voor havenkapiteinsdiensten die rechtstreeks te maken hebben met de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu.

  Publicaties

  The ports of Flanders. Key facts & figures

  The publication contains statistical information concerning the Flemish ports.

  De financiële gezondheid van de Vlaamse havenbedrijven

  De inschatting van de risico’s en onzekerheden waarmee een havenbedrijf te maken krijgt, alsook het garanderen van de degelijkheid van de interne controle binnen het bedrijf om fouten en fraude te voorkomen, zijn de verantwoordelijkheid van de directie en de bestuurders. Om daar een goed zicht op te krijgen, beschikken de bestuurders normaal over drie financiële overzichten: de balans, de

  De ontwikkeling van de haven van Antwerpen de voorbije 75 jaar en de relatie tot de Scheldepolders: deel 1

  Deel 1 van het boek legt een historisch verband tussen de ontwikkeling van de haven van Antwerpen en de Scheldepolders. Het tweede deel legt een link naar de toekomst op basis van het nagestreefde te behandelen zeegoederenpakket voor de komende 25 jaar.

  De ontwikkeling van de haven van Antwerpen de voorbije 75 jaar en de relatie tot de Scheldepolders: deel 2

  Deel 1 van het boek legt een historisch verband tussen de ontwikkeling van de haven van Antwerpen en de Scheldepolders. Het tweede deel legt een link naar de toekomst op basis van het nagestreefde te behandelen zeegoederenpakket voor de komende 25 jaar.

  Contact

  Vlaamse Havencommissie (VHC)