Beheer van de bevaarbare waterlopen

De bevaarbare waterlopen in Vlaanderen worden beheerd door verschillende waterwegbeheerders. Die waterwegbeheerders behoren tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken en zijn verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de

 • waterwegen
 • oevers
 • jaagpaden
 • bruggen en sluizen.

Ook leveren zij vergunningen, concessies of andere toelatingen af die te maken hebben met de waterweginfrastructuur.

De kaart van de waterwegbeheerders in Vlaanderen (pdf) biedt een algemeen overzicht van wie welke waterwegen beheert.

De Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg beheert en exploiteert de bevaarbare waterwegen en watergebonden gronden in Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg heeft drie territoriale afdelingen:

 • Afdeling Zeeschelde-Zeekanaal
 • Afdeling Bovenschelde
 • Afdeling Albertkanaal.

Op de kaart van waterwegen die beheerd worden door de Vlaamse Waterweg staat het werkingsgebied van elke afdeling.

Afdeling Maritieme Toegang

De afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken vrijwaart, beheert en onderhoudt alle vaarwegen ('maritieme toegangswegen‘) naar de zeehavens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge.

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zorgt voor veilig en vlot scheepvaartverkeer op de maritieme toegangswegen van en naar de Vlaamse havens. Het agentschap is bovendien verantwoordelijk voor de beveiliging van de Vlaamse kust tegen overstromingen en ijvert voor een geïntegreerd en duurzaam beheer van de kustzone.

 • Afdeling Kust van het MDK staat in voor de beveiliging en de economische, ecologische en recreatieve ontwikkeling van de kustzone. Ze voert haar beleid en opdrachten uit met het ’samenleven met de zee‘ voor ogen. Deze afdeling beheert in haar werkingsgebied:
  • het strand en kustduinen
  • de infrastructuur van de jachthavens en vissershavens aan de kust.
 • Andere diensten en afdelingen: stafdienst, afdeling Scheepvaartbegeleiding, DAB LOODSWEZEN, DAB VLOOT.

Publicaties

Waterhuishouding op de waterwegen

De publicatie licht toe hoe de Vlaamse Waterweg de waterwegen in Vlaanderen duurzaam probeert te beheren en wat de gevolgen en de uitdagingen zijn van de klimaatverandering.

Lichtenlijst : lichten en mistseinen van België en aangrenzend gebied 2016

De lichtenlijst bevat een opsomming en beschrijving van vaste en vlottende lichten en mistseinen, die beschikbaar zijn voor de scheepvaart in België.

(exclusief verzendkosten 3,92)

Getijtafels 2019 voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam

De getijtafels bevatten de getijwaarden voor de locaties Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam. Daarnaast worden de gemiddelde tijkrommen voor eerder genoemde locaties opgenomen en een aantal overzichtskaartjes met de ligging van de tijmeters in het Scheldegebied en aan de Kust evenals een aantal kaartjes met de tijdsverschillen van hoog- en

(exclusief verzendkosten 3,20)

Contact

De Vlaamse Waterweg

Adres
De Vlaamse Waterweg
Havenstraat 44
3500 Hasselt
België
Telefoon
011 29 84 00
Fax
011 22 12 77
E-mail
Website

Maritieme Toegang

Adres
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Maritieme Toegang
Imalsogebouw
Thonetlaan 102
2050 Antwerpen
België
Telefoon
03 222 08 25
Contactpagina
https://www.mow-contact.be/
Website
Openingsuren
 • ma - vr07:30 - 16:30

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Adres
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 77 27
Fax
02 553 77 05
E-mail
Website

Afdeling Kust

Adres
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
Afdeling Kust
Vrijhavenstraat 3
8400 Oostende
België
Telefoon
059 55 42 11
Fax
059 50 70 37
E-mail
Website