Binnenvaart

Om te mogen varen in de beroepsvaart moet de bemanning bekwaamheidsbewijzen hebben. Ook voor de onderneming en het schip zijn er documenten nodig. Op de website Mobiel Vlaanderen vindt u een overzicht van de documenten die nodig zijn om te mogen varen.

Bemanning

Elk bemanningslid (uitgezonderd de bestuurder) moet een dienstboekje hebben. Daarin staan algemene gegevens (medische verklaring, bekwaamheid) en gegevens over de afgelegde reizen. Bij zijn eerste indiensttreding aan boord, moet het bemanningslid het dienstboekje aan de bestuurder van het schip geven.

Er zijn verschillende bekwaamheidsbewijzen:

  • Verklaring matroos
  • Vaarbewijs
  • Rijnpatent
  • Getuigschrift passagiersvervoer
  • Radar (aantekening ‘R’ of radarpatent)
  • ADN-attest (gevaarlijke goederen)
  • Radiotelefonist.

Om een bekwaamheidsbewijs te krijgen, moet men meestal eerst slagen voor een examen. U moet daarvoor een aanvraag indienen bij het examencentrum Binnenvaart. Op het aanvraagformulier van uw bekwaamheidsbewijs kunt u voorkeurdatums voor het examen invullen.

Na het indienen van de aanvraag, krijgt u dan van het examencentrum Binnenvaart een uitnodiging voor een examen met vermelding van datum, uur en plaats.

Op de examenplanning 2018-2019 van Syntra kunt u nagaan wanneer welk examen plaatsvindt.

Er zijn verschillende opleidingen die u kunt volgen als voorbereiding op de examens:

Verlenging of duplicaat nodig?

Een verlenging van een bekwaamheidsbewijs of een duplicaat moet u met een formulier aanvragen. U vindt die aanvraagformulieren bij het bekwaamheidsbewijs in kwestie.

Ondernemer

Een ondernemer van goederenvervoer over de binnenwateren moet onder meer een getuigschrift van vakbekwaamheid en een vergunning van toegang tot het beroep hebben.

Op de website van De Vlaamse Waterweg staat meer informatie over de beroepsvaart en de binnenvaartinspectie.

Schip

Wat het schip zelf betreft, zijn er ook verplichte documenten voor binnenvaartschepen.

Publicaties

Bedieningstijden voor sluizen en beweegbare bruggen op de Vlaamse waterwegen

De brochure bevat een overzicht van de standaard bedieningsregeling voor sluizen en bruggen op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen.

Getijtafels 2018 voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam

De getijtafels bevatten de getijwaarden voor de locaties Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam. Daarnaast worden de gemiddelde tijkrommen voor eerder genoemde locaties opgenomen en een aantal overzichtskaartjes met de ligging van de tijmeters in het Scheldegebied en aan de Kust evenals een aantal kaartjes met de tijdsverschillen van hoog- en

(exclusief verzendkosten 3,20)

Getijtafels 2019 voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam

De getijtafels bevatten de getijwaarden voor de locaties Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam. Daarnaast worden de gemiddelde tijkrommen voor eerder genoemde locaties opgenomen en een aantal overzichtskaartjes met de ligging van de tijmeters in het Scheldegebied en aan de Kust evenals een aantal kaartjes met de tijdsverschillen van hoog- en

(exclusief verzendkosten 3,20)

Contact

Beleid

Adres
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Beleid
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 78 88
E-mail
Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 17:00