Homologatie van voertuigen en voertuigonderdelen

Homologatie’ betekent hetzelfde als goedkeuring. Een voertuig of voertuigtype kan gehomologeerd of goedgekeurd worden als het voldoet aan bepaalde technische en andere eisen.

De homologatie van voertuigen en voertuigonderdelen in Vlaanderen is een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Er zijn verschillende soorten certificaten die met homologatie te maken hebben.

Gelijkvormigheidsattest

Een gelijkvormigheidsattest of ‘certificaat van overeenstemming’ of ‘Certificate of conformity’ (COC) is een document van de autofabrikant.

De autofabrikant vraagt voor elk nieuw type voertuig een typegoedkeuring aan bij een goedkeuringsinstantie van een lidstaat van de Europese Unie. Met die goedkeuring kan hij dat type in serie produceren. Voor elk geproduceerd voertuig levert hij aan de koper een ‘certificaat van overeenstemming’ af. Dat certificaat bewijst dus dat het voertuig werd geproduceerd volgens de bepalingen van de typegoedkeuring en dat het dus op het ogenblik van de productie aan alle regelgevingen voldoet. Op het gelijkvormigheidsattest (COC) staat een goedkeuringsnummer dat naar die typegoedkeuring verwijst. Voor België beginnen die nummers met e6.

Duplicaat van een gelijkvormigheidsattest

De autofabrikant is de enige die een duplicaat van een gelijkvormigheidsattest (COC) mag afleveren.
Als de autofabrikant niet meer bestaat, is er speciale procedure.

Individueel goedkeuringscertificaat

Voor een voertuig dat eenmalig is geproduceerd of dat verbouwd werd, is er een individueel goedkeuringscertificaat nodig.

Duplicaat van een individueel goedkeuringscertificaat

Een duplicaat van een individueel goedkeuringscertificaat kan men aanvragen bij een Belgische goedkeuringsinstantie naar keuze:

Validatiecertificaat

Een ‘validatiecertificaat’ of ‘validatieattest’ is een certificaat voor een voertuig dat voorheen in een andere lidstaat van de Europese Unie was ingeschreven. Het certificaat wordt afgeleverd door een van de drie gewestelijke goedkeuringsinstanties in België.

Duplicaat van een validatiecertificaat

Bij verlies kan tegen betaling een duplicaat van een een validatiecertificaat worden verkregen bij één van de drie goedkeuringsinstanties.

Validatieverslag voor een roetfilter

Een validatieverslag voor een roetfilter kunt u, afhankelijk van het type, opvragen via verschillende kanalen.  

Veelgestelde vragen

Contact

Voor vragen over de homologatie van voertuigen en voertuigonderdelen, het gelijkvormigheidsattest, validaties, ... kunt u terecht bij: