Jaarlijkse verkeersbelasting voor aan te geven voertuigen

Voor bepaalde voertuigen die zijn ingeschreven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV), moet u zelf nog een aangifte doen bij de Vlaamse Belastingdienst, vóór u ermee op de openbare weg mag rijden.

Voorwaarden

Voor volgende voertuigen bent u verplicht om zelf aangifte te doen:

 • vrachtauto's + trekker en tractoren vanaf 12 ton (deze voertuigen moeten ook de kilometerheffing betalen)
 • autobussen en autocars
 • aanhangwagens (< 751kg) die niet bij de DIV moeten worden ingeschreven, maar worden getrokken door een voertuig op naam van een leasingfirma
 • aanhangwagens voor zweefvliegtuigen
 • kampeeraanhangwagens (caravan) en bootaanhangwagens onder de 751 kg
 • voertuigen met een speciale inschrijving (handelaarsplaat of B-nummerplaat)

Procedure

U schrijft uw aan te geven voertuig eerst in bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

Vervolgens doet u met uw token of eID aangifte via ‘Mijn dossier’ of u vult het formulier aangifte voor de verkeersbelasting in en bezorgt het aan de Vlaamse Belastingdienst:

 • via het digitaal loket (aangifte is pas zichtbaar voor de controleurs de dag na de aangifte). 
  of
 • via post of fax aan Vlaamse Belastingdienst in Aalst (contactgegevens staan op het formulier).

Bedrijven die via het digitaal loket aangifte willen doen, hebben een autorisatiecode nodig.

Als u het voertuig onmiddellijk wilt gebruiken, dan gaat u best langs bij één van de loketten van de Vlaamse Belastingdienst met uw aangifteformulier. Neem uw technische fiche (of een kopie), het inschrijvingsformulier en uw eID mee om het aangifteformulier in te vullen. 

 • De Vlaamse Belastingdienst verstuurt de aanslagbiljetten verkeersbelasting jaarlijks in oktober
 • U betaalt de belasting  binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet, op het rekeningnummer van de Vlaamse Belastingdienst.
 • Als u meent dat uw verkeersbelasting niet correct is (bijv. de berekening), dan kunt u een bezwaar indien

Elke wijziging (schrapping van de nummerplaat, stopzetting van het voertuig) moet u melden aan de Vlaamse Belastingdienst.

Bedrag

De leeftijd van het voertuig is niet van belang voor het berekenen van de verkeersbelasting.

Het bedrag van de verkeersbelasting wordt bepaald door:

 • gewicht MTM en de assen: bij vrachtwagens en samengestelde voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen
 • PK: bij autobussen en autocars
 • PK of MTM voor handelaarsplaten (Z-platen).

Bij bepaalde soorten aanhangwagens is de verkeersbelasting een vast bedrag.

Uitzonderingen

Voor voertuigen met een MTT van minder dan 12 ton moet u:   

 • geen aangifte doen
 • geen verkeersbelasting betalen
 • wel kilometerheffing betalen

Contact

Vlaamse Belastingdienst

Adres
Vlaamse Belastingdienst
Koning Albert II laan 35 bus 62
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 19:00
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Copernicuslaan 40
2018 Antwerpen
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website

Dienst DIV - Inschrijving voertuigen

Adres
Dienst DIV - Inschrijving voertuigen
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
België
Telefoon
02 277 30 50
E-mail
Contactpagina
http://www.mobilit.belgium.be/nl/contact/adressen/
Website
Openingsuren
 • ma - vr08:30 - 12:00

Toegang DIV-loket Brussel: Vooruitgangstraat 60 - 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node)
Voor adressen en openingsuren DIV-loketten/'antennes‘: zie Contactpagina.