chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Kilometerheffing voor vrachtwagens

  Alle eigenaars van vrachtwagens met een maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van meer dan 3,5 ton moeten een kilometerheffing betalen voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest-  en gemeentewegen in België.

  De kilometerheffing wordt berekend met behulp van een toestel in de vrachtwagen. Dat toestel noemt men een ‘On Board Unit’ (OBU). Met de zuignappen kan de OBU aan de voorruit van de vrachtwagencabine bevestigd worden. De OBU registreert via GPS-technologie de gereden kilometers. De installatie en uitbating van het systeem gebeurt momenteel door Satellic NV en Axxès. Op termijn zullen ook andere serviceproviders hun systeem kunnen aanbieden.

  De kilometerheffing vervangt sinds 1 april 2016 het Eurovignet voor vrachtwagens in België. Wie vrachtvervoer doet in Nederland, Luxemburg, Denemarken of Zweden, heeft wel nog een Eurovignet nodig.

  Naast de kilometerheffing blijft de jaarlijkse verkeersbelasting voor aan te geven voertuigen bestaan maar die geldt enkel voor voertuigen met een MTT van 12 ton en meer. Voertuigen met een MTT tussen 3,5 ton en 12 ton betalen dus enkel nog kilometerheffing en geen verkeersbelasting meer.

  Voorwaarden

  Voertuigen die de kilometerheffing moeten betalen

  Het is het maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van de trekker die bepaalt of de kilometerheffing van toepassing is of niet. MTT is hetzelfde als maximaal toegelaten massa (MTM).

  • Alle voertuigen voor goederenvervoer met een maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van meer dan 3,5 ton moeten een werkende OBU hebben op alle Belgische wegen.
  • Ook voertuigen voor goederenvervoer met een maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van meer dan 3,5 ton die in het buitenland zijn ingeschreven, moeten een werkende OBU hebben op alle Belgische wegen. 
  • Ook deze voertuigen met een MTT van meer dan 3,5 ton moeten een werkende OBU hebben:
   • takelwagens
   • trekkers van kermisattracties
   • voertuigen met een rittenkaart
   • voertuigen met een Z-plaat (handelaarsplaat).

  Een preciezer overzicht met nadere toelichting is te vinden in de omzendbrief over het toepassingsgebied van de kilometerheffing.

  Elk voertuig dat de kilometerheffing moet betalen, moet een werkende OBU (On Board Unit) hebben.

  Vrijstelling

  Bepaalde soorten voertuigen met een MTT van meer dan 3,5 ton kunnen een vrijstelling van de kilometerheffing krijgen. Het gaat om voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor defensie, civiele bescherming, brandweer en politie, medische doeleinden of voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden.

  De vrijstelling gebeurt niet automatisch. De eigenaar moet de vrijstelling van de kilometerheffing aanvragen. Dit geldt ook voor voertuigen uit het buitenland. Als het adres op het inschrijvingsformulier van het voertuig gelegen is in het Vlaamse Gewest, dan moet die vrijstelling aangevraagd worden bij de Vlaamse Belastingdienst.

  Voertuigen die geen kilometerheffing moeten betalen

  Bepaalde voertuigen met een MTT van meer dan 3,5 ton zijn niet onderworpen aan de kilometerheffing ('niet-belastbaar‘):

  • werktuigmachines die geen goederen vervoeren, zoals mobiele kranen, hoogtewerkers/verreikers, graafmachines, bulldozers, betonpompen zonder mixer, dumpers
  • voertuigen met proefritplaat ZZ
  • oldtimers met een O-nummerplaat
  • mobilhomes
  • trekkers van kermiswoonwagens (als op de trekker ’kermis‘ staat vermeld)
  • tractoren die nooit gebruikt worden als trekker (alleenrijdende tractors)
  • opleidingsvoertuigen als zij voldoen aan deze voorwaarden:
   • er is dubbele besturing in de cabine
   • ze vervoeren geen goederen (tenzij voor scholingsdoeleinden, zoals bijv. betonblokken)
   • ze zijn aan de buitenkant herkenbaar met de benaming ’rijschool‘ op de cabine
   • zij zijn ingeschreven op naam van een rijschool of een sociaal fonds voor Transport en Logistiek.

  Een preciezer overzicht met nadere toelichting is te vinden in de omzendbrief over het toepassingsgebied van de kilometerheffing.

  Voertuigen die geen kilometerheffing moeten betalen ('niet-belastbaar’), hebben geen OBU (On Board Unit) nodig.

  Melding van ‘niet-belastbaar voertuig’

  Eigenaars van voertuigen die geen kilometerheffing moeten betalen, kunnen dit spontaan melden bij de belastingdienst van een van de drie gewesten. Dit soort meldingen zijn niet verplicht.

  Op welke wegen?

  In principe is elke weg in België een tolweg maar op een deel van de wegen geldt een nultarief. Op de Viapass-website staan de kaarten van de wegen waarop tol moet worden betaald in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Vanaf 2018 zouden er in Vlaanderen 6 trajecten op gewestwegen aan het betolde wegennet worden toegevoegd. Dit moet nog goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering.

   

  Procedure

  ‘On board unit’ (OBU)

  Kilometerheffing

  • De kilometerheffing voor vrachtwagens is van kracht sinds april 2016.
  • Op de websites van de serviceproviders vindt u informatie over de betaalmogelijkheden (Satellic) en de facturatie (Satellic).
  • Controle en boetes. Om te controleren of weggebruikers in orde zijn, doet Viapass in samenwerking met de drie gewesten vanaf 1 april 2016 controles in België.
   Wie geen OBU heeft, wie de OBU niet heeft aanstaan, wie niet betaalt of wie fraudeert op de tolwegen, wordt via detectie-apparatuur opgespoord en krijgt een boete. Er zijn vaste, flexibele en mobiele controles, en dat op alle Belgische wegen.

  Bedrag

  On board unit (OBU)

  • Bij Satellic betaalt u voor een ‘On board unit’ (OBU) een waarborg van 135 euro. U krijgt de waarborg volledig terug als u de OBU in goede staat opnieuw inlevert.
   Bij Axxès zijn er verschillende formules.
  • Het gebruik zelf van een OBU is gratis.

  Tarieven

  Op de Viapass-website staan de tarieven (pdf) die gelden op de wegen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Op 1 juli 2017 werden de tarieven in Vlaanderen en het Brussels Gewest geïndexeerd. Satellic en Axxes passen hun berekeningssoftware hieraan aan. De OBU wordt dus automatisch geactualiseerd.
  Op de Satellic-website vindt u informatie over de betaalmogelijkheden en facturatie.

  Meer informatie

  Contact

  Satellic
  00800-72 83 55 42 (gratis)
  E-mail: support@satellic.be

  Axxès
  +33 (0)4 26 29 75 20 (betalend)