Organiseren van personenvervoer

Per dag verplaatsen alle Vlamingen zich gemiddeld 15,5 miljoen keer. Dit zorgt voor een hoge verkeersdruk, lange files, hoge parkeerdruk, milieuhinder, stress in het verkeer en verkeersonveiligheid. Het Vlaamse Mobiliteitsbeleid wil alternatieven stimuleren die personenvervoer over de weg organiseren.

Gebruikerstoelating

Voor u in België personenvervoer kunt organiseren met een voertuig dat geschikt is om meer dan negen personen te vervoeren, moet u eerst een gebruikerstoelating op zak hebben. U moet toegelaten worden tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg. De toelating is een federale bevoegdheid. Op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer vindt u meer informatie over deze toelating.

Soorten personenvervoer

  • Vervoer voor eigen rekening
    Het vervoer kan gebeuren voor eigen rekening zonder commerciële doeleinden, op een regelmatige of onregelmatige basis. U moet in het bezit zijn van een attest wegvervoer voor eigen rekening.
  • Bijzondere vormen van geregeld vervoer (leerlingenvervoer, bedrijfsvervoer, ...)
    Een school/instelling/bedrijf/club wil een beroep doen op een externe professionele vervoerder. Of een externe professionele vervoerder wil vervoer organiseren voor een school/instelling/bedrijf/club. Om dit soort bijzondere vormen van geregeld vervoer te organiseren, hebt u een overeenkomst of een vergunning voor bijzondere vormen van geregeld vervoer nodig.