chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Premie voor een nieuw zero-emissie-voertuig

  U kunt een premie krijgen bij de aankoop van bepaalde zero-emissievoertuigen. Alleen nieuwe, volledig elektrische voertuigen of wagens op waterstof komen in aanmerking.

  De Vlaamse regering keurde begin maart 2018 enkele wijzigingen goed aan deze premie. De doelgroep werd uitgebreid naar vzw's en aanbieders van autodelen (retroactief, vanaf 1 januari 2018). De premiebedragen blijven tot en met 2019 even hoog als in 2017 (retroactief, vanaf 1 januari 2018). Er is nu ook een premie voor de aankoop van een elektrische bromfiets klasse B of elektrische motorfiets die vanaf 15 april 2018 wordt ingeschreven.

  Voorwaarden

  • De zero-emissiepremie is er voor natuurlijke personen en (sinds 1 januari 2018) ook voor vzw's en aanbieders van autodelen.
   • Een natuurlijk persoon heeft recht op maximaal 1 premie per voertuigtype.
   • Bij de beoogde ondernemingen geldt de premie voor meerdere voertuigen met een maximumsteun van 200.000 euro per bedrijf per jaar.
   • Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bijv. bvba, cbva, Commanditaire Vennootschap, Landbouwvennootschap, nv, VOF). Bij overdracht of inbreng van een wagen in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname moet de premie terugbetaald worden.
  • Het moet gaan om een
   • nieuwe wagen die ingeschreven is sinds 1 januari 2016
   • nieuwe bromfiets klasse B of motorfiets, die ingeschreven is vanaf 15 april 2018.
  • De premie is er alleen voor zero-emissievoertuigen van deze categorieën:
   • wagens van categorie M1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van passagiers en die tenminste vier wielen hebben en maximaal acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend)
   • lichte bestelwagens van categorie N1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen en die tenminste vier wielen hebben en een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton).
   • bromfietsen klasse B
   • motorfietsen.
  • De premie is er alleen voor zero-emissievoertuigen, dat wil zeggen:
   • 100% elektrische voertuigen (geen hybride voertuigen of elektrische voertuigen met range extender)
   • of wagens met brandstofcellen (op waterstof).
    Op energiesparen.be vindt u een overzicht van de automodellen die voor de premie in aanmerking komen.
    Een overzicht van de bromfietsen en motorfietsen die in aanmerking komen, wordt momenteel samengesteld.
  • Deze voertuigen komen niet in aanmerking:
   • ‘quadricycles’ (zoals de Renault Twizy)
   • hybride wagens, plug-in hybrides
   • elektrische wagens met een kleine aanvullende motor op fossiele brandstoffen (bijv. BMW i3 met range extender).
   • wagens op CNG (hiervoor kunt u wel een vrijstelling van belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting krijgen)
   • speed pedelecs en elektrische fietsen
   • elektrische bromfietsen klasse A.
  • Het voertuig moet ingeschreven worden in het Vlaamse Gewest.
  • De premie moet online aangevraagd worden en dat uiterlijk 3 maanden na de inschrijving van het voertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).
  • U moet het voertuig minstens 3 jaar behouden of 3 jaar leasen. Bij aanbieders van autodelen volstaat 2 jaar.

  Procedure

  • Procedure voor vzw's en autodeelbedrijven: er wordt gewerkt aan een aanvraagprocedure voor vzw's en aanbieders van autodelen. Meer informatie volgt.
  • Procedure voor natuurlijke personen.
   • Zodra u uw voertuig is ingeschreven, kunt u de premie aanvragen.
   • U moet uiterlijk 3 maanden na de inschrijving van het voertuig bij de Dienst voor Voertuigen (DIV) het voertuig online aanmelden op energiesparen.be.
    U moet daarbij elk bewijsstuk digitaal toevoegen in één pdf-bestand.
    Dus:
    • 1 pdf van de bestelbon
    • 1 pdf van alle facturen samen
    • 1 pdf van het inschrijvingsbewijs.
   • Een volledig en correct ingediend dossier zorgt voor een snellere dossierbehandeling en snellere uitbetaling van de premie. Vermijd de veelgemaakte fouten bij de premie-aanvraag
   • Na de online aanmelding krijgt u een bevestigingsmail met een dossiercode en de mededeling of er nog voldoende budget beschikbaar is.
   • Het Vlaams Energieagentschap (VEA) en/of het departement Omgeving onderzoeken vervolgens het dossier en brengt u op de hoogte van haar beslissing. In geval van goedkeuring wordt de uitbetalingsprocedure opgestart.

  Bedrag

  De premiehoogte is afhankelijk van de

  • datum van de online aanmelding na ingebruikname van het voertuig
  • en de cataloguswaarde (inclusief btw, exclusief opties, zonder kortingen) van het voertuig.

  U vindt de cataloguswaarde in de lijst van de automodellen die voor de premie in aanmerking komen. Voor de bromfietsen B en de motorfietsen wordt momenteel een lijst samengesteld.

  Soms wordt de batterij niet verkocht maar geleased of verhuurd. In de lijst wordt er dan onderscheid gemaakt tussen cataloguswaarde met batterijaankoop of cataloguswaarde met batterijhuur (36 maanden).

  Wagens en lichte bestelwagens

   Cataloguswaarde
   categorieën
   Premie bij aanmelding
   in 2017, 2018 of 2019
   minder dan 31.000 euro 4.000 euro premie
   van 31.000 euro
   tot 40.999,99 euro
   3.500 euro premie
   van 41.000 euro
   tot 60.999,99 euro
   2.500 euro premie
   vanaf 61.000 euro 2.000 euro premie

   Motorfietsen en bromfietsen klasse B

     Premie bij aanmelding vanaf 15-4-2018 of in 2019
   Motorfiets 1.500 euro
   (maximaal 25% van de catalogusprijs)
   Bromfiets klasse B

   750 euro
   (maximaal 25% van de catalogusprijs)

   Er is een maximumbudget van 5 miljoen euro per jaar. Als het maximumbudget dreigt op te geraken, kan de minister van Energie de premiehoogte vervroegd doen dalen.

   Veelgestelde vragen