chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Rijopleiding en rijbewijs

  Als u een voertuig met een motor wilt besturen, moet u een rijbewijs hebben. Het rijbewijs toont aan dat u geschikt bent om te sturen en daarvoor de nodige kennis en rijvaardigheid hebt.

  Er zijn verschillende categorieën van rijbewijzen. Uw rijbewijs geeft aan met welk type voertuig u mag rijden. Op de website van de Federale overheidsdienst Mobiliteit staat welk rijbewijs nodig is voor welk voertuig. Voor auto’s is een rijbewijs voor categorie B vereist.

  Op de website van GOCA vindt u onder meer:

  Om een rijbewijs voor categorie B te behalen, moet u slagen voor een theoretisch examen, een rijopleiding volgen en tot slot ook slagen voor een praktisch examen.
  Op Rijbewijzer.be staat informatie over leren rijden en het rijbewijs in Vlaanderen.

  Theoretisch examen

  • Minimumleeftijd: vanaf 17 jaar.
  • Sinds 1 juni 2017 is het theoretisch examen categorie B in Vlaanderen veranderd: er wordt nu een onderscheid gemaakt tussen zware fouten en lichte fouten.
  • Dit examen mag afgelegd worden zonder eerst lessen te hebben gevolgd. Maar wie 2 keer na elkaar niet slaagt, moet voor een derde deelname een bewijs voorleggen van een scholing (12 uur) in een erkende rijschool. Die lessen gelden 3 jaar.
  • U kunt het theorie-examen afleggen in een examencentrum naar keuze. Op de website van GOCA vindt u een overzicht van alle examencentra.
  • Alle examencentra rekenen hetzelfde tarief aan.

  Voorlopig rijbewijs

  • Wie slaagt voor het theoretisch examen, krijgt een attest.
  • Dat attest is 3 jaar geldig.
  • Met het attest kan een voorlopig rijbewijs ('met begeleider‘ of ’zonder begeleider‘) aangevraagd worden bij het gemeentebestuur. Het is mogelijk om van type te wisselen (zie Veelgestelde vragen).
  • Als uw voorlopig rijbewijs niet meer geldig is, is er momenteel een wachttijd vooraleer u een nieuw kunt aanvragen. Die regeling wordt in de loop van 2017 aangepast (zie Veelgestelde vragen).

  Praktische opleiding

  Een praktische opleiding is mogelijk met:

  • een voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden geldig)
  • een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden geldig), met de rijschool.

  De app (of het handboek) ’Rijbewijzer‘ ondersteunt leerlingen en begeleiders tijdens het oefenproces.
  Op de website van het Departement van Mobiliteit en Openbare Werken staat een lijst van alle rijscholen in Vlaanderen.

  Praktisch rijexamen

  • Sinds 1 juni 2017 is het praktijkexamen categorie B in Vlaanderen veranderd. De kandidaat moet:
   • door loting 2 van 6 mogelijke manoeuvres kunnen uitvoeren
   • zelfstandig een op voorhand bepaalde bestemming bereiken met gps of door verkeersborden te volgen, dus zonder aanwijzingen van de examinator
   • op de computer een risico-perceptietest uitvoeren.
  • U kunt het praktijkexamen afleggen in een examencentrum naar keuze. Op de website van GOCA vindt u een overzicht van alle examencentra.
  • Alle examencentra rekenen hetzelfde tarief aan.
  • Hebt u een klacht over uw praktijkexamen? Volg dan deze procedure.

  Rijbewijs

  Wie voor beide examens geslaagd is, kan dan een rijbewijs aanvragen bij de gemeente.

  Op de website van de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer vindt u informatie over:

  Contact

  Met praktische vragen over de opleiding of het examen kunt u terecht bij de rijschool of het examencentrum.

  Vragen over de rijopleiding en rij-examen die met de regelgeving of het beleid te maken hebben, kunt u stellen via het Contactpunt Mobiel Vlaanderen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
  Dat Contactpunt is er ook voor vragen over fysieke rijgeschiktheid, erkenning van rij-instructeurs, erkenning en werking van rijscholen en rij-examencentra.