Rijopleiding en rijbewijs

Als u een voertuig met een motor wilt besturen, moet u een rijbewijs hebben. Het rijbewijs toont aan dat u geschikt bent om te sturen en daarvoor de nodige kennis en rijvaardigheid hebt.

Er zijn verschillende categorieën van rijbewijzen. Uw rijbewijs geeft aan met welk type voertuig u mag rijden. Op de website van de Federale overheidsdienst Mobiliteit staat welk rijbewijs nodig is voor welk voertuig. Voor auto’s is een rijbewijs voor categorie B vereist.

Op de website van GOCA vindt u onder meer:

Om een rijbewijs voor categorie B te behalen, moet u slagen voor een theoretisch examen, een rijopleiding volgen en tot slot ook slagen voor een praktisch examen.

Op Rijbewijzer.be staat informatie over leren rijden en het rijbewijs in Vlaanderen.

Theoretisch examen

 • Minimumleeftijd: vanaf 17 jaar.
 • Sinds juni 2017 wordt er in het theoretisch examen categorie B in Vlaanderen een onderscheid gemaakt tussen zware fouten en lichte fouten.
 • Dit examen mag afgelegd worden zonder eerst lessen te hebben gevolgd. Maar wie 2 keer na elkaar niet slaagt, moet voor een derde deelname een bewijs voorleggen van een scholing (12 uur) in een erkende rijschool. Die lessen gelden 3 jaar.
 • U kunt het theorie-examen afleggen in een examencentrum naar keuze. Op de website van GOCA vindt u een overzicht van alle examencentra.
 • Alle examencentra rekenen hetzelfde tarief aan.

Voorlopig rijbewijs

 • Wie slaagt voor het theoretisch examen, krijgt een attest.
 • Dat attest is 3 jaar geldig.
 • Met het attest kan een voorlopig rijbewijs aangevraagd worden bij het gemeentebestuur. Er zijn 2 types van voorlopig rijbewijs.
  1. Voorlopig rijbewijs met begeleider. Dit rijbewijs kunt u aanvragen vanaf 17 jaar. Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.
   Elke begeleider moet een vormingsmoment volgen van 3 uur vóór hij begeleider kan worden. Op rijbewijzer.be kunt u zien waar er vormingsmomenten plaatsvinden. De prijs bedraagt 20 euro per begeleider. De leerling mag gratis deelnemen. Na de vorming krijgt de begeleider een attest. Dit is 10 jaar geldig. 
  2. Voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit rijbewijs kunt u aanvragen vanaf 18 jaar. Hiervoor moet u eerst 20 uur praktijkles volgen bij een erkende rijschool. Als de rijschool oordeelt dat u in staat bent om alleen verder te oefenen, krijgt u een bekwaamheidsattest. Met dat attest kunt u een voorlopig rijbewijs krijgen waarmee u alleen verder mag oefenen.

Praktische opleiding

Een praktische opleiding is mogelijk met:

 • een voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden geldig).
 • een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden geldig), met een erkende rijschool.

De app en het praktijkboek ‘Rijbewijzer’ ondersteunen leerlingen en begeleiders tijdens het oefenproces.

In Vlaanderen moet u minimaal 9 maanden oefenen met een voorlopig rijbewijs vóór u het praktisch rijexamen kan afleggen.

Praktisch rijexamen

 • Sinds juni 2017 is het praktijkexamen categorie B in Vlaanderen veranderd. De kandidaat moet:
  • door loting 2 van 6 mogelijke manoeuvres kunnen uitvoeren
  • zelfstandig een op voorhand bepaalde bestemming bereiken met gps of door verkeersborden te volgen, dus zonder aanwijzingen van de examinator
  • op de computer een risico-perceptietest uitvoeren.
 • U kunt het praktijkexamen afleggen in een examencentrum naar keuze. Op de website van GOCA vindt u een overzicht van alle examencentra.
 • Alle examencentra rekenen hetzelfde tarief aan.
 • Hebt u een klacht over uw praktijkexamen? Volg dan deze procedure.

Rijbewijs

Als u voor beide examens slaagt, dan kunt u een rijbewijs aanvragen bij de gemeente.

Op de website van de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer vindt u informatie over:

Terugkommoment

Tussen 6 en 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs, moet iedereen die vanaf 1 oktober 2017 of later in Vlaanderen het voorlopig rijbewijs heeft aangevraagd, een ‘terugkommoment’ volgen.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Contact

Met praktische vragen over de opleiding of het examen kunt u terecht bij de rijschool of het examencentrum.

Vragen over de rijopleiding en rij-examen die met de regelgeving of het beleid te maken hebben, kunt u stellen via het Contactpunt Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
Dat Contactpunt is er ook voor vragen over fysieke rijgeschiktheid, erkenning van rij-instructeurs, erkenning en werking van rijscholen en rij-examencentra.