Rijopleiding en rijbewijs

Als u een voertuig met een motor wilt besturen, moet u een rijbewijs hebben. Het rijbewijs toont aan dat u geschikt bent om te sturen en daarvoor de nodige kennis en rijvaardigheid hebt.

Er zijn verschillende categorieën van rijbewijzen. Uw rijbewijs geeft aan met welk type voertuig u mag rijden. Op de website van de Federale overheidsdienst Mobiliteit staat welk rijbewijs nodig is voor welk voertuig. Voor auto’s is een rijbewijs voor categorie B vereist.

Op de website van GOCA vindt u onder meer:

Om een rijbewijs voor categorie B te behalen, moet u slagen voor een theoretisch examen, een rijopleiding volgen en tot slot ook slagen voor een praktisch examen.

Op Rijbewijzer.be staat informatie over leren rijden en het rijbewijs in Vlaanderen.

Theoretisch examen

 • Minimumleeftijd: vanaf 17 jaar.
 • Sinds juni 2017 is het theoretisch examen categorie B in Vlaanderen veranderd: er wordt nu een onderscheid gemaakt tussen zware fouten en lichte fouten.
 • Dit examen mag afgelegd worden zonder eerst lessen te hebben gevolgd. Maar wie 2 keer na elkaar niet slaagt, moet voor een derde deelname een bewijs voorleggen van een scholing (12 uur) in een erkende rijschool. Die lessen gelden 3 jaar.
 • U kunt het theorie-examen afleggen in een examencentrum naar keuze. Op de website van GOCA vindt u een overzicht van alle examencentra.
 • Alle examencentra rekenen hetzelfde tarief aan.

Voorlopig rijbewijs

 • Wie slaagt voor het theoretisch examen, krijgt een attest.
 • Dat attest is 3 jaar geldig.
 • Met het attest kan een voorlopig rijbewijs aangevraagd worden bij het gemeentebestuur. Er zijn 2 types van voorlopig rijbewijs.
  1. Voorlopig rijbewijs met begeleider. Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.
   Sinds oktober 2017 moet in Vlaanderen de begeleider een vormingsmoment volgen van 3 uur vóór hij begeleider kan worden en op het voorlopig rijbewijs kan worden vermeld. Op vormingsmoment.be kunt u zien waar en wanneer de eerstvolgende vormingsmomenten plaatsvinden per gemeente, per provincie of in heel Vlaanderen. De prijs bedraagt 20 euro per begeleider. De leerling mag gratis deelnemen. De vorming is 10 jaar geldig.
  2. Voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Hiervoor moet u eerst 20 uur praktijkles volgen bij een erkende rijschool. Als de rijschool oordeelt dat u in staat bent om alleen verder te oefenen, krijgt u een bekwaamheidsattest. Met dat attest kan men een voorlopig rijbewijs krijgen waarmee men alleen verder mag oefenen.
   Het is mogelijk om van type te wisselen (zie Veelgestelde vragen).
 • Als uw voorlopig rijbewijs niet meer geldig is, is er momenteel een wachttijd vooraleer u een nieuw kunt aanvragen. Die regeling wordt in de toekomst aangepast (zie Veelgestelde vragen).

Praktische opleiding

Een praktische opleiding is mogelijk met:

 • een voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden geldig).
 • een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden geldig), met een erkende rijschool.

De app (of het handboek) ‘Rijbewijzer’ ondersteunt leerlingen en begeleiders tijdens het oefenproces.

In Vlaanderen is de duur van de oefenperiode veranderd: wie sinds 1-10-2017 een voorlopig rijbewijs heeft aangevraagd bij de gemeente, moet minimaal 9 maanden oefenen met een voorlopig rijbewijs vóór die het praktisch rijexamen kan afleggen.

Praktisch rijexamen

 • Sinds juni 2017 is het praktijkexamen categorie B in Vlaanderen veranderd. De kandidaat moet:
  • door loting 2 van 6 mogelijke manoeuvres kunnen uitvoeren
  • zelfstandig een op voorhand bepaalde bestemming bereiken met gps of door verkeersborden te volgen, dus zonder aanwijzingen van de examinator
  • op de computer een risico-perceptietest uitvoeren.
 • U kunt het praktijkexamen afleggen in een examencentrum naar keuze. Op de website van GOCA vindt u een overzicht van alle examencentra.
 • Alle examencentra rekenen hetzelfde tarief aan.
 • Hebt u een klacht over uw praktijkexamen? Volg dan deze procedure.

Rijbewijs

Wie voor beide examens geslaagd is, kan dan een rijbewijs aanvragen bij de gemeente.

Op de website van de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer vindt u informatie over:

Terugkommoment

Iedereen die sinds 1 oktober 2017 in Vlaanderen het voorlopig rijbewijs heeft aangevraagd, zal ook een ‘terugkommoment’ moeten volgen. De bestuurder krijgt enige tijd na het behalen van het definitieve rijbewijs een uitnodiging om een halve dag les te volgen. Dat zal moeten gebeuren van 6 tot 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs. De eerste terugkommomenten zullen pas in januari 2019 georganiseerd worden. Voor meer details hierover is het nog wachten op een Besluit van de Vlaamse regering.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Contact

Met praktische vragen over de opleiding of het examen kunt u terecht bij de rijschool of het examencentrum.

Vragen over de rijopleiding en rij-examen die met de regelgeving of het beleid te maken hebben, kunt u stellen via het Contactpunt Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
Dat Contactpunt is er ook voor vragen over fysieke rijgeschiktheid, erkenning van rij-instructeurs, erkenning en werking van rijscholen en rij-examencentra.