chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Antwerpse Ring - Oosterweelverbinding

  De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring rond en is zo een cruciaal onderdeel van het Masterplan 2020 van de Vlaamse Overheid. Dat plan streeft naar vlotter verkeer, meer veiligheid en leefbaarheid in de Antwerpse regio.

  Website ‘De Oosterweelverbinding’

  Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) bundelt alle informatie over de Oosterweelverbinding op www.oosterweelverbinding.be. U vindt er onder meer

  • tijdslijn met de mijlpalen van het project
  • informatie over de werken die zullen plaatsvinden in uw buurt en minder-hinder-informatie
  • veelgestelde vragen
  • online contactformulier
  • overzicht van geplande infomomenten (het is ook mogelijk om zelf een infosessie aan te vragen).
  • mogelijkheid om u te abonneren op de digitale nieuwsbrief.

  Beknopte informatie vindt u in de brochure ‘De Oosterweelverbinding: samen naar een mobiele, verkeersveilige en leefbare regio’ (pdf, 16 pagina's, november 2015)

  Tracé

  Op 14 februari 2014 koos de Vlaamse Regering in overleg met de stad Antwerpen en het havenbedrijf op basis van verschillende studies voor het Oosterweeltracé. Die studies zijn: het plan-MER, een maatschappelijke kosten-batenanalyse, een ruimtelijk veiligheidsrapport, een tunnelveiligheidsrapport en een verkeersveiligheidsrapport. (Persbericht Vlaamse regering 14-02-2014 - ‘Een gesloten Ring zorgt voor een leefbare en veilige mobiliteitsoplossing’ (302.28 kB)) (302.28 kB)

  Gewestelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan (GRUP)

  Op 4 april 2014 heeft de Vlaamse Regering het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voorlopig vastgesteld.

  Van 16 juni 2014 tot en met 14 augustus 2014 liep het openbaar onderzoek rond het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de Oosterweelverbinding. Iedereen kon het ontwerpplan inkijken en opmerkingen, bezwaren of adviezen bezorgen.

  Op 30 januari 2015 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit definitieve vaststelling van het GRUP principieel goed. Dit met het oog op de adviesvraag van de Raad van State over dit ontwerpbesluit.

  Op 27 februari 2015 verlengde de Vlaamse Regering de termijn voor definitieve vaststelling van het GRUP met 60 dagen.

  Na advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit stelde de Vlaamse Regering op 20 maart 2015 het ‘GRUP Oosterweelverbinding – Wijziging’ definitief vast. Het besluit werd op 16 april 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het GRUP trad in werking op 30 april 2015. Op de website van Ruimte Vlaanderen vindt u meer informatie over dit GRUP.

  Project-MER (Milieueffectrapport)

  Sinds 1 september 2015 is er een project-MER-procedure opgestart voor de Oosterweelverbinding. Tijdens dit onderzoek wordt in detail beoordeeld wat het effect zou kunnen zijn van het bouwen van de Oosterweelverbinding op de omgeving. Het beoordelen van die effecten laat meteen toe om te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om ze te verhelpen, te vermijden of te milderen. Het aspect leefbaarheid komt daarbij uitvoerig aan bod.

  Documenten

  Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) “Oosterweelverbinding - Wijziging” (maart 2015)

  Plan-Milieueffectenrapport (MER) Oosterweelverbinding (januari 2014)

  Andere rapporten