Het Standaardbestek 250 voor wegenbouw

Het Standaardbestek 250 (of typebestek 250) voor de wegenbouw bevat standaardeisen voor het opstellen van bestekken voor werken in verband met wegenbouw, rioleringen en groenaanleg.

Op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer kunt u gratis versies downloaden van het

Onderstaande versies zijn ook op papier te koop (100 euro):

Publicaties

Standaardbestek 250 voor de wegenbouw - versie 4.0

Standaardbestek voor de aanbesteding van infrastructuurwerken voor de wegenbouw.

Standaardbestek 250 voor de wegenbouw - versie 3.1.

Standaardbestek voor de aanbesteding van infrastructuurwerken voor de wegenbouw