Afvalinzameling en sorteren

De gemeente (of de intercommunale) zorgt voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Het reglement voor de ophaling of inzameling van afval is uniek per gemeente. Daarnaast zijn er veel gemeenten die het afval van bedrijven en instellingen ophalen of aanvaarden.

Sorteren

Wat mag en wat mag niet bij elkaar? Wat doet u bijvoorbeeld met een ijsdoos of aluminiumfolie? Op de website van Fost Plus kunt u nagaan welke verpakking in welke zak of bak moet.
Er zijn sorteerregels voor

 • glas
 • papier- en karton
 • pmd (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons).
 • ander plastic afval
 • groente-, fruit- en tuinafval (gft)
  De afgelopen jaren werd er elke zomer taxussnoeisel ingezameld met de actie ‘Vergroot de hoop’. Door het succes van inzamelacties is de vraag naar taxus als grondstof voor medicijnen gedaald. Daardoor loopt er momenteel geen overkoepelende inzamelactie meer.
 • klein gevaarlijk afval (kga)
 • elektrische en elektronische apparaten (AEEA): grote huishoudelijke apparaten, koel- en diepvriestoestellen, televisies en monitors en overige kleine toestellen. Als u een nieuw apparaat koopt, betaalt u ook de ‘Recupel-bijdrage’. Daardoor kunt u, als u een nieuw toestel koopt, het afgedankte toestel gratis inleveren bij de winkel of de handelaar. Als u geen nieuw toestel koopt en uw toestel stuk is, kunt u het naar het containerpark brengen.
 • restafval.

Wilt u weten wanneer er pmd, papier, restafval, gft, ... wordt ingezameld in uw gemeente? U kunt de ophaalkalender van uw gemeente online raadplegen of downloaden.
Hebt u andere vragen over sorteren in uw gemeente? Op de website van Fost Plus vindt u de contactgegevens van de verantwoordelijke in uw gemeente of intercommunale.

Tarieven

Het gemeentebestuur (of de intercommunale) kan zelf kiezen hoe ze de inzameling bekostigen:

 • met eigen middelen
 • met een forfaitaire belasting
 • met een variabele kostprijs (onder meer retributies).

Voor de variabele kostprijs zijn er in het Vlaamse gewest voor bepaalde afvalstoffen minimum- en maximumbedragen.

 • Voor huisvuil moeten de tarieven liggen tussen 0,1 en 0,3 euro per kilo. Dat komt overeen met een variabele kostprijs tussen 0,75 en 2,25 euro voor een huisvuilzak van 60 liter.
 • Voor grofvuil is het maximum 0,3 euro per kilo (in het containerpark) of 0,6 euro per kilo voor ophaling aan huis. 1 m3 komt overeen met 200 kg.
 • Voor een pmd-zak ligt het tarief tussen 0,125 en 0,25 euro per zak. Dat tarief is een afspraak gemaakt met Fost Plus. Voor inzameling van pmd op het containerpark is er geen verplicht tarief. De gemeente mag een tarief aanrekenen voor de inzameling van pmd op een containerpark om zo de kwaliteit van het ingezamelde afval te garanderen.
 • Voor gft, groenafval, en vervuild bouw- en steenpuin kunnen de gemeenten zelf de tarieven bepalen.

De gemeente of intercommunale kan bovenop de variabele kostprijs ook nog vaste kosten voor ophaling of containerpark doorrekenen.

Gratis inzameling van bepaalde afvalstoffen

De Vlaamse overheid bepaalt dat de volgende afvalstoffen van huishoudens gratis moeten worden ingezameld:

 • asbestcementafval (een beperkte hoeveelheid)
 • klein gevaarlijk afval (kga)
 • batterijen
 • accu's
 • minerale olie
 • frituurvetten- en oliën
 • tl-lampen
 • rookdetectoren
 • afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Als u een nieuw apparaat koopt, betaalt u ook de ‘Recupel-bijdrage’. Daardoor kunt u, als u een nieuw toestel koopt, het afgedankte toestel gratis inleveren bij de winkel of de handelaar. Als u geen nieuw toestel koopt en uw toestel stuk is, kunt u het naar het containerpark brengen.

De Vlaamse overheid raadt de gemeenten aan om voor de onderstaande afvalstoffen ook geen belasting te heffen, maar dat is niet verplicht:

 • doorzichtig (wit of gekleurd) glas: flessen, bokalen, flacons.
 • papier- en kartonafval.

Ook metaalafval en textielafval worden meestal gratis ingezameld omwille van de waarde van het afval.
Voor oude autobanden zijn er verschillende mogelijkheden.
Ook voor afgedankte zonnepanelen zijn er aparte inzamelpunten.

Publicaties

Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2014

Het rapport bevat een overzicht van de huishoudelijke afvalstoffen ingezameld door of in opdracht van de 308 Vlaamse gemeenten in 2014. De cijfers hebben betrekking op de totale hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen, de hoeveelheid selectief ingezameld afval en de hoeveelheid restafval.

Contact

Voor meer informatie over het reglement voor de ophaling en verwerking van afval kunt u terecht bij uw gemeente of intercommunale.