chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Asbest in het containerpark

  Asbest in en rond de woning

  Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die u met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden. Ze veroorzaken allerlei asbestgerelateerde ziekten en kanker. Die ziekten treden meestal pas 20 tot 40 jaar na de eerste blootstelling aan asbest op.

  Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken.

  Twee soorten asbest

  • Hechtgebonden asbest (vast asbest): hier zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal (bv. asbestcementen golfplaten, leien of buizen). Zolang dat asbest in goede staat is en niet onvoorzichtig wordt bewerkt, komen er nauwelijks vezels vrij.
  • Niet-hechtgebonden asbest (los asbest): hier zitten de vezels min of meer los (bv. asbesthoudende kachelkoord of plaaster-isolatie met juten doek rond isolatiebuizen). De vezels komen dus gemakkelijk vrij, zeker als het materiaal beschadigd is of gemanipuleerd wordt.
    

  Herkennen van asbesthoudend materiaal

  Met het blote oog is asbest niet met 100% zekerheid te herkennen.

  • Is op een golfplaat of lei de aanduiding AT te lezen, dan bevat die zeker asbest.
  • De aanduiding NT is enkel te vinden op asbestvrije golfplaten of leien.

  Met de beslissingsboom leien en de beslissingsboom golfplaten, kunt u nagaan of uw leien of golfplaten asbesthoudend zijn of niet. 

  Op asbestinfo.be vindt u meer informatie over hoe u asbesthoudend materiaal kunt herkennen en foto's van typische asbesttoepassingen.

  Wilt u 100% zeker zijn, dan moet u een staal laten analyseren door een erkend laboratorium. Zo'n analyse kost ongeveer 50 à 75 euro per staal. Er is een lijst van erkende laboratoria voor de identificatie van asbest in materialen. Alleen die erkende laboratoria voeren analyses van asbeststalen uit.
   

  Vrijkomen van asbestvezels

  Asbestvezels komen vrij

  • als het asbestmateriaal in slechte staat is zoals bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden)
  • of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoger druk. Daarom is het gebruik van mechanische werktuigen met grote snelheid (bv. boor-, schuur- en zaagmachines) en hogedrukreinigers wettelijk verboden. Verven en behangen kan wel.

  Bij niet-hechtgebonden asbest (zoals asbestkoord of plaaster-isolatie rond verwarmingsleidingen) komen de vezels altijd gemakkelijk vrij.
   

  Verplichting om asbest te verwijderen?

  Er is (nog) geen echte verplichting om asbest te verwijderen, maar beschadigd of verweerd asbesthoudend materiaal kunt u best verwijderen of laten verwijderen. Zo vermijdt u blootstelling aan asbestvezels en riskeert u geen milieuovertreding door het achterlaten van asbesthoudende afvalstoffen die uit het beschadigde of verweerde asbesthoudende materiaal kunnen vrijkomen. 

  Asbesthoudend materiaal in goede staat mag u laten zitten. Zodra het beschadigd raakt, is het beter het te verwijderen.

  De OVAM werkt tegen 2018 wel een beleid en regelgeving uit om versneld asbest uit gebouwen te verwijderen als ze beschadigd of verweerd zijn.

  Hoe asbestmateriaal verwijderen en wie mag dit doen?

  Afhankelijk van het soort asbestmateriaal en de staat waarin deze zich bevindt, is bepaald hoe het asbestmateriaal moet verwijderd worden en wie dit mag doen.

  Meer informatie

  Publicaties

  Asbest in en om het huis. Veilig omgaan met asbesthoudend materiaal

  Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De brochure geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over asbest, biedt een leidraad om asbesthoudende materialen te herkennen, geeft nuttige tips om op een oordeelkundige en veilige manier met asbest om te gaan, geeft aan waar je met asbestafval terechtkunt en verwijst naar gespecialiseerde instellingen, bedrijven of personen bij verdere vragen of

  Asbest in land- en tuinbouwbedrijven. Tips voor het veilig omgaan met asbesthoudend materiaal

  Asbesthoudende materialen zoals golfplaten, dak- en gevelleien en isolatiematerialen voor verwarmingsleidingen, werden jarenlang wegens hun veelzijdige eigenschappen in land- en tuinbouwbedrijven gebruikt. Om gezondheidsredenen is de verkoop en het hergebruik van asbesthoudend materiaal sinds oktober 1998 bij wet verboden. De brochure bevat tips voor het veilig omgaan met asbesthoudend materiaal.

  Contact

  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

  Adres
  Stationsstraat 110
  2800 Mechelen
  België
  Telefoon
  015 28 42 84
  Fax
  015 20 32 75
  E-mail
  Website
  Openingsuren
  • ma10:00 - 12:3013:30 - 16:30
  • di - do08:30 - 12:3013:30 - 16:30
  • vr08:30 - 12:3013:30 - 16:00