chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Asbest verwijderen

  Uit onderzoek blijkt dat asbestcementdaken en -gevels in Vlaanderen al sterk tot zeer sterk verweerd zijn en dat die verwering alleen maar toeneemt. Door jarenlange blootstelling aan vorst en (zure) neerslag vermindert de cementsamenstelling en komen de asbestvezels los te zitten aan de oppervlakte van de asbestlei of asbestgolfplaat. Hierdoor spoelen asbestvezels bij regen naar de dakgoot, de regenwaterput of de afdruipzone, waar ze zich kunnen ophopen tot hogere concentraties.

  Het asbesthoudend materiaal vervangen is altijd de beste oplossing. Hoe dringend zo’n vervanging is, hangt af van hoe verweerd het materiaal is. Asbestmaterialen die in goede staat zijn of die een beschermlaag hebben, geven veel minder asbestvezels af. Sterk verweerde asbestleien en in het bijzonder golfplaten worden het best vervangen.

  Wie mag asbest verwijderen?

  Het soort asbestmateriaal bepaalt wie het mag verwijderen.

  • Niet-hechtgebonden asbest (los asbest), waarbij de vezels los zitten (bijv. asbesthoudende kachelkoord of plaaster-isolatie met juten doek rond isolatiebuizen) moet u altijd door een erkende asbestverwijderaar laten verwijderen.
  • Hechtgebonden asbest (vast asbest), waarbij de vezels stevig vastzitten in het dragermateriaal (bv. asbestcementen golfplaten, leien of buizen):
   • in slechte staat, verweerd of moeilijk te verwijderen, wordt best door een aannemer verwijderd waarvan de werknemers een opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen met asbest’ hebben, dat jaarlijks opnieuw moet behaald worden. De opleidingen worden o.a. door Syntra gegeven. U kunt het asbest ook laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar.
   • in goede staat mag u zelf verwijderen, als u de opgelegde reeks voorzorgsmaatregelen toepast.

  In afwachting van verwijdering

  Is er een dakgoot? In dakgoten onder asbestdaken blijft in meer of mindere mate slib achter. Dat slib bevat dan organisch materiaal maar ook vrije asbestvezels. In afwachting van vervanging van het asbesthoudend dak is het belangrijk voorzorgsmaatregelen te nemen als u de dakgoot wilt reinigen.

  • Wat doen met bladafval in de dakgoot?
   • Verwijder het bladafval als het vochtig is of bevochtig het op voorhand.
   • Doe het bladafval in een plastic zak, die u bij het restafval gooit. Bladafval vervuild met asbest mag niet bij het groenafval, het wordt niet apart ingezameld in het containerpark en het is ook te weinig om door een erkende inzamelaar te laten ophalen.
  • Wat doen met slib in de dakgoot?
   • Probeer het slib traag door te spoelen naar de regenwaterafvoer als die rechtstreeks naar de riolering gaat, maar niet als het water in uw regenwaterput komt. In dat geval doet u het slib in een plastic zak en gooit u het bij het restafval.
     

  Is er geen dakgoot?

  • Neem voorzorgsmaatregelen als u in de afdruipzones loopt of graaft, want dan is er een verhoogd risico om via kledij, schoeisel of gereedschap asbestvezels te verspreiden of op te waaien 
  • of plaats een tijdelijke dakgoot op risicovolle plaatsen, waar mensen komen.

  Neem bij het uitvoeren van deze werken altijd de juiste voorzorgsmaatregelen voor het werken met asbest.

  Meer informatie

  Publicaties

  Asbest in en om het huis. Veilig omgaan met asbesthoudend materiaal

  Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De brochure geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over asbest, biedt een leidraad om asbesthoudende materialen te herkennen, geeft nuttige tips om op een oordeelkundige en veilige manier met asbest om te gaan, geeft aan waar je met asbestafval terechtkunt en verwijst naar gespecialiseerde instellingen, bedrijven of personen bij verdere vragen of

  Asbest in drinkwater? Evaluatie en opvolging in 2015

  Het rapport geeft een stand van zaken van de initiatieven die de Vlaamse Milieumaatschappij heeft genomen om de problematiek van asbest in drinkwater te onderzoeken.

  Veelgestelde vragen

  Asbest en gezondheidsrisico's

  Onderhoud en verwijdering van asbest

  Afdruipzone onder asbestdak zonder dakgoot

  Regenwater

  Contact

  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

  Adres
  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
  Stationsstraat 110
  2800 Mechelen
  België
  Telefoon
  015 28 42 84
  Fax
  015 20 32 75
  E-mail
  Website
  Openingsuren
  • ma10:00 - 12:3013:30 - 16:30
  • di - do08:30 - 12:3013:30 - 16:30
  • vr08:30 - 12:3013:30 - 16:00