Sloopinventaris afvalstoffen

De bouwheer van een groot sloop- of ontmantelingsproject is verplicht om een ‘Sloopinventaris afvalstoffen’ te laten opmaken van alle afbraakmaterialen die vrijkomen.

De Sloopinventaris afvalstoffen omvat de identificatie van de werf en alle afvalstoffen die zullen vrijkomen tijdens de sloop of de ontmanteling.

Voor elke afvalstof vermeldt de inventaris:

 • de benaming
 • de bijhorende EURAL-code
 • de vermoedelijke hoeveelheid (in kubieke meter of in ton)
 • de plaats binnen het gebouw waar de afvalstof voorkomt
 • en de verschijningsvorm.

Voorwaarden

Een sloopinventaris moet worden opgemaakt voor gebouwen:

 • waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is voor de sloop of ontmanteling en
 • die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan het wonen hebben en
 • die een bouwvolume omvatten van meer dan 1000 m³.

Vóór de toewijzing van de werkzaamheden tot slopen of ontmantelen laat de houder van een stedenbouwkundige vergunning deze sloopinventaris afvalstoffen opmaken door een architect of deskundige.

Voor het slopen van gebouwen die een woonfunctie hebben is geen sloopinventaris nodig.

Procedure

 • De houder van de stedenbouwkundige vergunning voor de sloop of ontmanteling van een gebouw geeft aan een architect of deskundige de opdracht om een sloopinventaris op te stellen voor het toewijzen van de opdracht aan een sloopbedrijf.
 • Formulier Sloopinventaris afvalstoffen (pdf).
  De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) maakte een standaardprocedure voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag. Meer informatie over sloopafvalstoffen en hun mogelijkheden voor hergebruik of recyclage zijn opgenomen in een achtergronddocument.
 • De deskundige volgt op dat de afvalstoffen die ontstaan bij de selectieve sloop of ontmanteling worden afgevoerd naar een vergunde inrichting voor verwerking.
 • De deskundige houdt alle gegevens over de afvoer van de bouwafvalstoffen bij voor een periode van 5 jaar.

Uitzonderingen

Deze sloopinventaris is niet vereist voor gebouwen met een woonfunctie, ongeacht het volume.

Wetgeving

Artikel 4.3.3 van het VLAREMA (Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen).

Publicaties

Selectief slopen en ontmantelen van gebouwen

De brochure bevat de rechten en plichten van alle betrokkenen bij het (selectief) slopen en ontmantelen van gebouwen.

Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

Stappenplan en handleiding voor het onderzoek en de rapportage met een sloopinventaris van de afvalstoffen die vrijkomen bij de sloop of de (gedeeltelijke) ontmanteling van een gebouw of van een installatie.

Achtergronddocument opmaak van sloopinventarissen

De publicatie bevat achtergrondinformatie over de verplichting bij het slopen of ontmantelen van gebouwen, de taken van de deskundige bij het opstellen van de sloopinventaris en gegevens over het voorkomen en gebruik van bouwmaterialen en eigenschappen van bouw- en sloopafval, met inbegrip van de mogelijkheden voor hun hergebruik of recyclage.

Contact

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Adres
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
België
Telefoon
015 28 42 84
Fax
015 20 32 75
E-mail
Website
Openingsuren
 • ma10:00 - 12:3013:30 - 16:30
 • di - do08:30 - 12:3013:30 - 16:30
 • vr08:30 - 12:3013:30 - 16:00