chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Sloopinventaris afvalstoffen

  De bouwheer van een groot sloop- of ontmantelingsproject is verplicht om een ‘Sloopinventaris afvalstoffen’ te laten opmaken van alle afbraakmaterialen die vrijkomen.

  De Sloopinventaris afvalstoffen omvat de identificatie van de werf en alle afvalstoffen die zullen vrijkomen tijdens de sloop of de ontmanteling.

  Voor elke afvalstof vermeldt de inventaris:

  • de benaming
  • de bijhorende EURAL-code
  • de vermoedelijke hoeveelheid (in kubieke meter of in ton)
  • de plaats binnen het gebouw waar de afvalstof voorkomt
  • en de verschijningsvorm.

  Voorwaarden

  Een sloopinventaris moet worden opgemaakt voor gebouwen:

  • waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is voor de sloop of ontmanteling en
  • die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan het wonen hebben en
  • die een bouwvolume omvatten van meer dan 1000 m³.

  Vóór de toewijzing van de werkzaamheden tot slopen of ontmantelen laat de houder van een stedenbouwkundige vergunning deze sloopinventaris afvalstoffen opmaken door een architect of deskundige.

  Voor het slopen van gebouwen die een woonfunctie hebben is geen sloopinventaris nodig.

  Procedure

  • De houder van de stedenbouwkundige vergunning voor de sloop of ontmanteling van een gebouw geeft aan een architect of deskundige de opdracht om een sloopinventaris op te stellen voor het toewijzen van de opdracht aan een sloopbedrijf.
  • Formulier Sloopinventaris afvalstoffen (pdf).
   De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) maakte een leidraad bij de sloopanalyse en de inventarisatie van de afvalstoffen bij sloop of ontmanteling. Meer informatie over sloopafvalstoffen en hun mogelijkheden voor hergebruik of recyclage zijn opgenomen in een achtergronddocument.
  • De deskundige volgt op dat de afvalstoffen die ontstaan bij de selectieve sloop of ontmanteling worden afgevoerd naar een vergunde inrichting voor verwerking.
  • De deskundige houdt alle gegevens over de afvoer van de bouwafvalstoffen bij voor een periode van 5 jaar.

  Uitzonderingen

  Deze sloopinventaris is niet vereist voor gebouwen met een woonfunctie, ongeacht het volume.

  Wetgeving

  Artikel 4.3.3 van het VLAREMA (Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen).

  Publicaties

  Selectief slopen en ontmantelen van gebouwen

  De brochure bevat de rechten en plichten van alle betrokkenen bij het (selectief) slopen en ontmantelen van gebouwen.

  Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

  Stappenplan en handleiding voor het onderzoek en de rapportage met een sloopinventaris van de afvalstoffen die vrijkomen bij de sloop of de (gedeeltelijke) ontmanteling van een gebouw of van een installatie.

  Achtergronddocument opmaak van sloopinventarissen

  De publicatie bevat achtergrondinformatie over de verplichting bij het slopen of ontmantelen van gebouwen, de taken van de deskundige bij het opstellen van de sloopinventaris en gegevens over het voorkomen en gebruik van bouwmaterialen en eigenschappen van bouw- en sloopafval, met inbegrip van de mogelijkheden voor hun hergebruik of recyclage.

  Contact

  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

  Adres
  Stationsstraat 110
  2800 Mechelen
  België
  Telefoon
  015 28 42 84
  Fax
  015 20 32 75
  E-mail
  Website
  Openingsuren
  • ma10:00 - 12:3013:30 - 16:30
  • di - do08:30 - 12:3013:30 - 16:30
  • vr08:30 - 12:3013:30 - 16:00