Meldpunt voor erosie en grondverschuivingen

Water, wind, bodembewerking of het rooien van gewassen kunnen bodemdeeltjes losmaken en verplaatsen. Dat proces wordt bodemerosie genoemd. Daarnaast komen er in Vlaanderen ook grondverschuivingen voor.

Voor die vormen van bodemaantasting is er op de website van het Departement Omgeving een speciaal meldpunt.

  • Klik daar op ‘erosiewaarneming’ of ‘grondverschuiving’.
  • Beschrijf en lokaliseer de waarneming.
  • Laadt eventueel foto's op.

De meldingen worden doorgegeven aan de erosiecoördinatoren en/of de gemeentelijke verantwoordelijken. Als het nodig is, werken ze maatregelen uit die de erosie tegengaan.

De meldingen zijn ook nuttig voor het uittekenen van het beleid over dit probleem.

Contact

Departement Omgeving

Adres
Departement Omgeving
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 80 11
E-mail
Website