Subsidie voor een volkstuin

Wie geen eigen tuin heeft, krijgt in een volkstuin de ruimte om zelf planten, bloemen, groenten en fruit te kweken. Volkstuinen zijn bovendien een ontmoetingsplaats voor verschillende generaties en culturen. De Vlaamse overheid wil het aanbod aan volkstuinen in Vlaanderen uitbreiden en roept daarom elk jaar gemeenten, OCMW’s en vzw’s op om een project in te dienen.

De oproep is bedoeld voor:

  • aanleg van nieuwe volkstuinen
  • uitbreiding of modernisering van bestaande volkstuinen.

Projectoproep volkstuinen 2018

Lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen kunnen van 16 april 2018 tot en met 31 augustus 2018 een projectaanvraag indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij. De klemtoon ligt in 2018 op projecten die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen.

Een jury zal de kwaliteit van de ingediende projecten beoordelen op basis van een aantal criteria, zoals de

  • theoretische en reële behoefte aan volkstuinen
  • vergunningen
  • bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie
  • samenwerking met de jongeren en de welzijnssector
  • landschappelijke inkleding
  • voorbeeldfunctie van de projecten.

Een maximumbedrag van 250.000 euro wordt verdeeld over de geselecteerde projecten. De geselecteerde projecten kunnen voor 75% gesubsidieerd worden, met een plafond van 15.000 euro per project. De projecten kregen een uitvoeringstermijn van 3 jaar. De minister die bevoegd is voor Plattelandsbeleid, keurt vervolgens de subsidies goed.

De geselecteerde projecten worden via de pers bekendgemaakt. De aanvragers die subsidie krijgen, worden met een brief op de hoogte gebracht.

Contact

Vlaamse Landmaatschappij

Adres
Vlaamse Landmaatschappij
Koning Albert II laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node
België
Telefoon
02 543 72 00
Fax
02 543 73 99
E-mail
Website