chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Dierenasielen

  Een dierenasiel is een instelling (al dan niet openbaar) die onderdak en de nodige zorgen verschaft aan dieren die verloren, achtergelaten, verwaarloosd, in beslag genomen of verbeurdverklaard zijn. Elk jaar worden duizenden honden en katten tijdelijk opgevangen in asielen.

  Honden en katten die u adopteert uit een asiel, zijn gechipt en geregistreerd. Katten zijn daarenboven ook gesteriliseerd of gecastreerd.

  Erkenning noodzakelijk

  Alle dierenasielen moeten worden erkend door de minister en zijn onderworpen aan controles.

  Controles van dierenasielen

  Dierenasielen worden gecontroleerd om na te gaan of ze voldoen aan de vereisten inzake dierenwelzijn. Die controles worden systematisch uitgevoerd bij elke nieuwe aanvraag tot erkenning en worden herhaald tijdens een algemene controleronde of als er een klacht wordt ingediend tegen een inrichting.    

  Regels dierenasielen

  • Kweek en verkoop van dieren zijn verboden in dierenasielen. De dierenasielen mogen wel een adoptievergoeding vragen.
  • Een verloren gelopen dier dat aan een asiel wordt toevertrouwd, moet minstens twee weken ter beschikking gehouden worden van de eigenaar. Als een verloren dier geïdentificeerd is met een tatoeage of microchip, moet alles geprobeerd worden om de eigenaar terug te vinden en hem zo snel mogelijk te verwittigen.
  • Kandidaat adoptanten kunnen aan de verantwoordelijke van het asiel bijkomende informatie vragen over de redenen waarom het dier werd afgestaan, het karakter en het gedrag van het dier (zindelijkheid, gedrag tegenover kinderen…), de voedingsgewoonten, …
  • Dierenasielen zijn vrij om bepaalde voorwaarden te koppelen aan de adoptie (bijv. een onverwachte controle aan huis).
  • Als adoptie onmogelijk is door de lichamelijke toestand of het gedrag van het dier, kan het na overleg met de dierenarts worden geëuthanaseerd.

  Statistieken

  Elk jaar bezorgen de verantwoordelijken van de dierenasielen aan de Dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid de statistische gegevens over het aantal opgevangen dieren en wat er met hen gebeurd is. Dankzij die gegevens kan worden nagegaan hoeveel dieren aan de eigenaar werden teruggegeven of geadopteerd.

  Contact

  Inspectiedienst Dierenwelzijn

  Adres
  Departement Omgeving
  Inspectiedienst Dierenwelzijn
  Koning Albert II-laan 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  1700
  E-mail
  Website