Mag een dier worden gebruikt als prijs, gift of beloning?

Het uitloven van dieren als prijs, gift of beloning bij wedstrijden of andere gelijkaardige evenementen is verboden.

Het verbod is ingesteld omdat het niet past een levend dier te gebruiken als lokmiddel om de kooplust van mensen aan te wakkeren. Een bijkomend principe is dat men geen levend dier bezorgt aan iemand die er niet om gevraagd heeft.

Andere veelgestelde vragen