Waar kan ik terecht met een klacht over mijn dierenarts?

U kunt schriftelijk een klacht indienen bij de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD).

Lees meer over de procedure om een klacht in te dienen.