chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Luchtkwaliteit in uw buurt

  De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet op verschillende plaatsen in Vlaanderen voortdurend de kwaliteit van de lucht. Als de kritische waarden voor fijn stof worden overschreden, wordt er een waarschuwing uitgestuurd (bijv. smogalarm). Indien nodig geeft de VMM een stookadvies. Ook in geval van te veel ozon, wordt er gewaarschuwd.

  Jaarlijks blikt de Vlaamse Milieumaatschappij terug op de luchtkwaliteit van het vorige jaar. Lees hier het verslag van 2016.

  De luchtverontreiniging die we elke dag uitstoten kent heel wat verschillende bronnen. Het rapport ‘Lozingen in de lucht’ geeft een overzicht van de uitstoot van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen.

  De VMM kan niet in alle Vlaamse gemeenten of steden luchtkwaliteitsmetingen uitvoeren. Daarom worden de gegevens van het meetnet ingevoerd in computermodellen, die toelaten om de luchtkwaliteit in te schatten op plaatsen waar niet gemeten wordt. Op de website van de VMM vindt u alle meetresultaten en kaarten. De luchtkwaliteit wordt soms ook beïnvloed door lokale factoren, die niet altijd zichtbaar zijn op de kaarten van de VMM.

  De VMM doet geen metingen voor particulieren.

  • Vermoedt u dat er een lokaal probleem is met de luchtkwaliteit? Neem dan contact op met de milieudienst van uw gemeente.
   Wie toch zelf een analyse wil laten uitvoeren, kan daarvoor een beroep doen op een van de erkende privélaboratoria. Zo'n analyse is echter wel duur.
  • Hebt u vragen over de invloed van de luchtkwaliteit op uw gezondheid? Neem contact op met de milieu-, gezondheids- of huisvestingsambtenaar van de gemeente of met uw huisarts.

  Publicaties

  Stookadvies als maatregel tegen luchtverontreiniging door houtstook

  Het rapport bespreekt de impact van huishoudelijke houtverbranding op de lucht en de gezondheid. Sinds het najaar van 2016 geeft de Vlaamse Milieumaatschappij een stookadvies op dagen met slechte luchtkwaliteit. Dit rapport geeft een evaluatie van het stookadvies voor de winterperiode 2016-2017. Het stookadvies werd vijf keer afgeroepen in de periode 1/11/2016-31/3/2017. Het persbericht kreeg

  Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest. Jaarverslag immissiemeetnetten 2016

  Het rapport behandelt de meetgegevens van de verschillende Vlaamse luchtmeetnetten in 2016. De meetwaarden worden getoetst aan de Vlaamse en Europese regelgeving en aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie.

  Luchtkwaliteit. Vier lessen voor de doelgroep van 9- tot 11-jarigen

  Luchtkwaliteit is op sommige dagen niet uit de actualiteit weg te branden. Ongetwijfeld stellen heel wat leerlingen dan vragen in de klas, zoals Wat is dat nu juist: fijn stof? Met dit educatieve pakket leren kinderen van 9 tot 11 in vier actieve lessen alles wat ze moeten weten over lucht, de kwaliteit en de verontreiniging.