chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Met uw oude diesel niet meer de stad in: de lage-emissiezones (LEZ)

  Een lage-emissiezone (LEZ) is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Het doel is om zo de luchtverontreiniging in die zone te verminderen.

  Elke stad of gemeente beslist zelf waar er een LEZ komt en vanaf wanneer. De zone zal afgebakend worden met speciale verkeersborden.

  Waar en wanneer?

  LEZ in Antwerpen

  De categorie en de euronorm van uw voertuig bepalen of u wel of niet in een LEZ zult mogen rijden. De euronorm is een Europese milieustandaard voor voertuigen. Hoe hoger de euronorm van uw voertuig, hoe milieuvriendelijker uw wagen is.

  • Doe de online test en ga na of uw voertuig vanaf februari 2017 de stad in zal mogen of niet. De test is gebaseerd op de onderstaande voorwaarden. Dieselwagens stoten meer fijn stof en stikstofoxiden uit. Daarom zijn de voorwaarden voor dieselvoertuigen strenger.

  De toegangsvoorwaarden gelden enkel voor voertuigen van de categorieën M, N en T die op diesel, benzine of aardgas rijden. Het gaat hierbij onder andere om:

  • personenwagens (categorie M1)
  • bestelwagens (categorie N1)
  • vrachtwagens (categorie N2 en N3)
  • autobussen en autocars (categorie M2 en M3)
  • land- en bosbouwtrekkers (categorie T).

  De voertuigcategorie en de euronorm staan vermeld op het inschrijvingsbewijs van een voertuig. Als er geen informatie beschikbaar is over de euronorm, dan bepaalt de datum van de eerste inschrijving of u wel of niet in een LEZ mag rijden.

  Van 2016 tot 2020 zullen enkel deze voertuigen een LEZ mogen binnenrijden:

  • Categorie M en N
   • dieselvoertuigen
    • die voldoen aan de euro 4-norm of hoger
    • die aan de euro 3-norm voldoen én een roetfilter hebben
   • benzine- of aardgasvoertuigen, die minimaal aan de euro 1-norm voldoen.
  • Categorie T
   • voertuigen die minimaal aan de euronorm fase IIIa voldoen.

  Na 1 januari 2020 zullen de toelatingsvoorwaarden steeds strenger worden.

  Markthandelaars die een nieuw voertuig aankopen, of hun voertuig aanpassen om te voldoen aan de normen voor de LEZ, kunnen hiervoer een toelage aanvragen bij Stad Antwerpen, onder bepaalde voorwaarden.  

  Altijd toegelaten

  • Alle andere voertuigcategorieën (bv. bromfietsen of moto’s) zullen zonder voorwaarden worden toegelaten in een LEZ.
  • Elektrische, plug-in-hybride of met waterstof aangedreven voertuigen mogen steeds een LEZ binnenrijden omdat die lokaal weinig luchtverontreiniging uitstoten.
  • Prioritaire voertuigen.
  • Voertuigen van de krijgsmacht.
  • Voertuigen die gebruikt worden door of voor personen met een handicap. Hiervoor moet minstens aan één van de volgende voorwaarden voldaan zijn:
   • de eigenaar van het voertuig of een persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg en beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
   • het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en heeft daarvoor een goedkeuring die is afgeleverd door de bevoegde overheidsinstantie en de eigenaar of een persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
   • het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en wordt ingezet voor de diensten aangepast vervoer.

  Registreren

  Voertuigen die voldoen aan de toegangsvoorwaarden krijgen zoveel mogelijk automatische toegang. Voor sommige voertuigen gaat dat niet omdat de stad niet over alle gegevens beschikt. Volgende voertuigen moeten geregistreerd worden bij Stad Antwerpen voor ze de lage-emissiezone mogen binnenrijden: 

  • toegelaten voertuigen met buitenlandse nummerplaten (behalve Nederlandse nummerplaten)
  • dieselvoertuigen met een euronorm 3 (III) waarop een roetfilter is geïnstalleerd zonder Vlaamse roetfilterpremie of die de roetfilterpremie nog niet ontvangen hebben
  • voertuigen van personen met handicap
  • voertuigen met een andere euronorm dan opgenomen is in de LEZ-databank.

  De registratie is eenmalig en blijft geldig tot de verstrenging van de normen in 2020. Registreren kan online of, na afspraak, bij de Antwerpse stadsloketten.

  Tijdelijke toelating tegen betaling

  Sommige voertuigen zonder de vereiste euronorm mogen de LEZ toch binnen tegen betaling. U kunt een toelating aanvragen voor 1 dag (geldig tot 6 uur de volgende ochtend), 1 week, 1 maand, 3 maanden, 6 maanden of 1 jaar. Vraag deze toelating aan ten laatste 1 dag voor u de LEZ inrijdt. Op de website van Slimnaarantwerpen.be vindt u meer informatie over de verschillende tarieven en mogelijkheden

  Meer informatie