chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Erkenning als milieucoördinator

  Als u voor 2 of meer verschillende bedrijven als milieucoördinator wordt aangesteld en u geen werknemer bent van de exploitant, moet u als milieucoördinator erkend zijn.

  Een milieucoördinator kan erkend worden op niveau A en niveau B.

  Voorwaarden

  De erkenningsvoorwaarden voor milieucoördinatoren niveau A of B zijn de volgende:

  • in de periode van 3 jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, in een lidstaat van de Europese Unie geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen hebben voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning
  • een natuurlijke persoon zijn
  • voor erkenning op niveau A: de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben en in het bezit zijn van een diploma milieucoördinator niveau A of van het overgangsniveau B naar A
  • voor erkenning op niveau B: de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben en in het bezit zijn van een diploma milieucoördinator niveau B
  • minstens 1 jaar praktische ervaring hebben in het beheersen en voorkomen van milieuhinder en risico’s in een bedrijf, verworven binnen 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.

  Het diploma van milieucoördinator niveau A, niveau B of van het overgangsniveau B naar A moet behaald zijn in een van de erkende opleidingscentra milieucoördinator. Op de website van het depertament Omgeving kunt de actuele overzichtlijst van erkende opleidingscentra milieucoördinator opzoeken en downloaden.

  Procedure

  • Gebruik het aanvraagformulier voor een erkenning als milieucoördinator.
  • Dien het het formulier in bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het departement Omgeving. Dat kan

  Bedrag

  U moet een retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als milieucoördinator.

  Wetgeving

  Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu van 19 november 2010.

  Contact

  Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

  Adres
  Koning Albert II-laan 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 11 71
  E-mail