Erkenning als milieudeskundige

Milieudeskundigen kunnen door de Vlaamse overheid erkend worden in drie disciplines:

  • geluid en trillingen voor één of beide van volgende deeldomeinen:
    1. deeldomein geluid
    2. deeldomein trillingen
  • houders voor gassen en gevaarlijke stoffen
  • bodemcorrosie.

Voorwaarden

Op de website van het Departement Omgeving staan de algemene en bijkomende erkenningsvoorwaarden voor verschillende milieudeskundigen.

Procedure

Het aanvraagformulier moet ingediend worden bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving. Dat kan met een aangetekende zending, tegen afgifte van ontvangstbewijs of online via het Erkenningenloket van het Departement Omgeving.

Bedrag

U moet een retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als milieudeskundige. Het bedrag van deze retributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL)

Contact

Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

Adres
Departement Omgeving
Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 11 71
E-mail